Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Publications

Homepage > Database > Publications

TITLE OF THE PUBLICATION
“Inducţia elevului”
Ghid pentru profesori şi formatori
SURNAME AND NAME OF AUTHOR(S)
Învățământ profesional și tehnic – Asistența tehnică
PUBLISHER
WYG International
IMC Consulting Ltd
PLACE AND DATE OF PUBLICATION
Septembrie, 2005
TYPE OF PUBLICATION
Book
LANGUAGE OF THE DOCUMENT
Romanian
LANGUAGE OF THE REVIEW
Romanian
THEMATIC AREA
Students with learning difficulties
DESCRIPTION OF CONTENTS
Acest ghid este menit să ajute cadrele didactice cu informațiile de care au nevoie pentru a proiecta, planifica și realiza programe de inducție a elevilor. Informațiile din ghid acoperă elementele de bază ale inducției, iar pentru aprofundarea problemei cadrele didactice au posibilitatea de a căuta pe internet și de a integra ideile proprii, pe care le-au aplicat deja cu succes în activitatea lor.
Ghidul face referire la aspecte cheie ale învățării și predării. Cuprinde referințe despre ghidurile pentru profesori considerate relevante.
Pentru a facilita accesul la aspectele inducției, ghidul ”Inducția elevului” este divizat într-un număr de 9 părți :
Partea 1 prezintă inducția ca fiind procesul de introducere a elevului în școală și/sau la curs. Inducția este o parte vitală în primul semestru de școală al elevului și poate avea un impact major asupra felului în care acesta percepe școala. Inducția oferă personalului posibilitatea de a întâmpina elevii și a-i face să se simtă ca făcând parte din școală. Un program de inducție bine planificat și pus în aplicare permite elevului să-și confirme că a făcut o alegere corectă în privința școlii și a cursului și reduce probabilitatea ca acesta să abandoneze școala prematur. In această parte este prezentat, de asemenea, procesul inducției, care cuprinde decizia de a investi într-un program de inducție, elaborarea politicii și obiectivelor inducției, elaborarea programului și materialelor de inducție, realizarea și evaluarea procesului.
În Partea 2 sunt prezentați factorii de planificare a inducției, Procesul de planificare formală va necesita alocarea de resurse adecvate, umane și financiare, potrivit anvergurii programului și numărului de elevi, având în vedere în special timpului personalului. Inducția continuă pe parcursul anului necesită alocarea adecvată a personalului pentru a monitoriza eficient progresul elevilor. Trebuie realizată dezvoltarea personalului pentru ca școala sa se asigure că profesorii sunt capabili să satisfacă ceva mai mult decât simplele nevoi școlare ale elevilor.
Planificarea în avans va necesita estimarea corectă a timpului total necesar, care va fi determinat de un număr de variabile precum: cerințele cursului, numărul elevilor implicați, activitățile propuse și omogenitatea grupului.
Durata și conținutul programului vor fi direct influențate de cine anume este indus, iar
inducția trebuie să fie realizată potrivit fiecărui elev.

Partea 3 prezintă activitățile de inducție care trebuie realizate înaintea cursului, perioada inducției inițiale, posibilitatea introducerii unui plan de acțiune mai formal, în care elevii să-și formuleze obiectivele de viitor. Planul de acțiune inițial poate contribui
la organizarea eficientă a acțiunilor viitoare ale elevilor.

Partea 4 oferă informații privind abordarea învățării. Sunt schițate informațiile cheie ce trebuie să fie diseminate:
1. Învățarea centrată pe elev (ÎCE)
2. Abilități cheie
3. Organizarea timpului

Partea 5 explică cum poate școala furniza asistență elevilor, atât în procesul de învățare cât și în viața lor personală. Schițează punctele cheie ale incluziunii în timpul
Inducției referitoare la:
1. Diagnosticarea nevoilor de învățare
2. Facilități și servicii la bibliotecă
3. Facilități și servicii la centrul de studiu
4. Servicii de îndrumare și consultanță
5. Servicii religioase

Partea 6 – cuprinde aspecte – cheie privind asigurarea condițiilor de sănătate și siguranță în școală, inducția fiind cea mai bună ocazie pentru a transmite acest mesaj.

Partea 7 – Finalizarea și continuarea inducției prin vizite la un loc de muncă și ieșiri care să consolideze munca în echipă
Partea 8 – Prezintă organizarea unui program al inducției, care, după stabilirea elementelor inducției, constă în planificarea subiectelor în sesiuni zilnice disponibile.
Anexa 1: Exemple de teste verificând abilitățile de citire, scriere și calcul
Anexa 2: Model de agendă/jurnal al elevului
Anexa 3: Model de CV
Anexa 4: Model de orar de inducție
COMMENTS ON THIS PUBLICATION
Acest ghid este menit să ajute cadrele didactice cu informațiile de care au nevoie pentru a proiecta, planifica și realiza programe de inducție a elevilor.
Informațiile din ghid acoperă elementele de bază ale inducției, iar pentru aprofundarea problemei și mai multe idei, cadrele didactice au posibilitatea de a căuta pe internet, și de asemenea să integreze ideile proprii, pe care le-au aplicat deja cu succes în activitatea lor.
Ghidul face referire la aspecte cheie ale învățării și predării. Cuprinde referințe despre ghidurile pentru profesori considerate relevante.
Întrucât elevii, pe parcursul activităților de învățare, vor trece de la a fi participanți pasivi la a fi unii activi, ghidul scoate în evidență această abordare prin includerea unor activități care să ajute cadrele didactice să realizeze tranziția de la metodele tradiționale de învățare și predare.
Ghidul este foarte util directorilor și profesorilor, oferind instrumentele necesare realizării procesului de inducție a elevilor, însoțite de explicații privind modalitatea de aplicare.
Name of Compiler
Achihăiței Mihaela Cornelia
Achihăiței Radu
Name of Institution
Liceul “Alexandru cel Bun” Botoșani
Role in the institution
Profesori

20 December 2014

Final Partners’ meeting

The fourth partners’ meeting took place in Florence (IT) on 15 December 2014. The meeting had the objective to check the activities carried out since the third meeting of the project and share and assess the in progress results. A special focus has been dedicated to the presentation of the strategies to solve the case scenarios.