Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Publications

Homepage > Database > Publications

TITLE OF THE PUBLICATION
“Plan de intervenţie pentru prevenţia abandonului şcolar luând ca punct de plecare concluziile rezultate din terapia cognitiv- behavioristă”
SURNAME AND NAME OF AUTHOR(S)
Craciun Anca
PUBLISHER
Website famouswhy.ro
PLACE AND DATE OF PUBLICATION
26.11.2010
TYPE OF PUBLICATION
Web Article
LANGUAGE OF THE DOCUMENT
Romanian
LANGUAGE OF THE REVIEW
Romanian
THEMATIC AREA
Identification of students’ at risk
DESCRIPTION OF CONTENTS
Articolul prezintă cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale sau religioase, psihologice şi pedagogice.
Elevul care prezintă un risc înalt de abandon şcolar este incapabil să se adapteze şi să funcţioneze adecvat în contextul clasei tradiţionale, rezultatele şcolare sub medie, nu-şi stabileşte obiective profesionale, prezintă absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii autorităţii şcolare, provine dintr-o familie ce experimentează un stres existenţial cu probleme economice serioase, nu este implicat în nicio activitate organizată de şcoală, nonformală sau formală.
COMMENTS ON THIS PUBLICATION
Autorul pleacă de premisa corectă, că elevii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar în grupul de la unitatea şcolară de unde face parte fiecare poate avea un loc, un rol şi o valoare. De asemenea, el este unic şi poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale.
Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie, fie el chiar de religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor.
Un rol important în diminuarea abandonului şcolar îl are evaluarea elevului pe care o poate face cadrul didactic. Ea are în vedere competenţele şi capacităţile educaţionale ale acestuia. Autorul specifică unele întrebări la care cadrul didactic, înainte de evaluare, trebuie să aibă răspunsuri:
o Cum este fiecare
o Ce ştie fiecare
o Ce face fiecare
o Cum cooperează cu ceilalţi
Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare în parte, de responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se dezvolte.
Name of Compiler
Achihăiței Mihaela Cornelia
Achihăiței Radu
Name of Institution
Liceul "Alexandru cel Bun" Botoșani
Role in the institution
Profesori

20 December 2014

Final Partners’ meeting

The fourth partners’ meeting took place in Florence (IT) on 15 December 2014. The meeting had the objective to check the activities carried out since the third meeting of the project and share and assess the in progress results. A special focus has been dedicated to the presentation of the strategies to solve the case scenarios.