Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Publications

Homepage > Database > Publications

TITLE OF THE PUBLICATION
“Estimarea dimensiunii fenomenului de abandon şcolar folosind metodologia analizei pe cohortă"
SURNAME AND NAME OF AUTHOR(S)
Mihaela Jigău, Ciprian Fartuşnic (Coord.)
Otilia Apostu, Magda Balica, Bogdan Florian, Irina Horga, Lucian Voinea
PUBLISHER
Editura ALPHA MDN
PLACE AND DATE OF PUBLICATION
Bucureşti, 2012
TYPE OF PUBLICATION
Research
LANGUAGE OF THE DOCUMENT
Romanian
LANGUAGE OF THE REVIEW
Romanian
THEMATIC AREA
Identification of students’ at risk
DESCRIPTION OF CONTENTS
Studiul a fost elaborat de o echipă de cercetători de la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, în perioada ianuarie – martie 2011, cu sprijinul oferit de Reprezentanţa UNICEF în România. De asemenea, acest demers valorifică experienţa pe care echipa ISE a acumulat-o prin implicarea constantă în proiecte de cercetare axate pe problematica participării la educaţie, în special a categoriilor dezavantajate de elevi: studiul de diagnoză a învăţământului rural, participarea la educaţie a copiilor şi tinerilor rromi, evaluarea longitudinală a programului pentru învăţământ rural, evaluarea sistemului de învăţământ din perspectiva indicatorilor de bază, pilotarea sistemului zonelor de educaţie prioritară în România, integrarea copiilor cu CES în învăţământul de masă etc.
COMMENTS ON THIS PUBLICATION
Studiul reflectă preocuparea deosebită pentru situaţia elevilor în risc de abandon sau a copiilor şi tinerilor care deja au părăsit sistemul de
educaţie.
În acest studiu sunt vizate şcolile din mediu rural şi cele din zonele periferice ale oraşelor, unde populaţia şcolară este neomogenă din punct de vedere socioeconomic, cultural şi etnic. Folosind diferite metode de investigare, s-au stabilit principalele cauze ale abandonului şcolar şi potenţialele categorii de elevi care abandonează şcoala.
Autorii, prin acest studiu, oferă o imagine cât mai fidelă a situaţiei de fapt, ce poate ajuta la o înţelegere mai bună a modalităţilor adecvate de intervenţie, fie că este vorba despre politici la nivel de sistem sau despre intervenţii la nivel judeţean sau local.
Name of Compiler
Achihăiței Mihaela Cornelia
Achihăiței Radu
Name of Institution
Liceul "Alexandru cel Bun" Botoșani
Role in the institution
Profesori

20 December 2014

Final Partners’ meeting

The fourth partners’ meeting took place in Florence (IT) on 15 December 2014. The meeting had the objective to check the activities carried out since the third meeting of the project and share and assess the in progress results. A special focus has been dedicated to the presentation of the strategies to solve the case scenarios.