Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Publications

Homepage > Database > Publications

TITLE OF THE PUBLICATION
“Prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală”
(Listă selectivă de documente şi publicaţii)
SURNAME AND NAME OF AUTHOR(S)
Centrul Pro European de servicii si comunicare/ BNRM
PUBLISHER
Centrul Pro European de servicii si comunicare/ BNRM
TYPE OF PUBLICATION
Web Article
LANGUAGE OF THE DOCUMENT
Romanian
LANGUAGE OF THE REVIEW
Romanian
THEMATIC AREA
School bullying
DESCRIPTION OF CONTENTS
Articolul cuprinde:
Resurse web ale Consiliului Europei (eng, fr):
Documente oficiale ale Consiliului Europei:
Alte publicaţii ale Consiliului Europei: (Pot fi descărcate sau consultate în sala de lectură a Centrului Pro-European)
Alte publicații
COMMENTS ON THIS PUBLICATION
Astăzi în şcoală, copiii nu mai sunt confruntaţi cu pedepse crude din partea profesorilor – aproape întreaga Europa interzice pedeapsa corporală în şcoală. Dar violenţa rămâne în umbră – mai ales sub forma agresiunilor. Copiii care sunt un pic diferiţi: mai deştepţi, mai înalţi sau mai mici, sau cu o altă culoare de piele sau un accent diferit, pot fi ţinta atacurilor.

Violenţa în şcoală este una din cele mai vizibile forme de violenţă împotriva copiilor, dar ideea că acesta este în creştere nu este susţinută pe deplin de statistici. Ideea publicului că şcolile sunt nesigure este alimentată parţial de media de senzaţie şi nu este susţinută sau este prea puţin susţinută de analize. In orice caz, sensibilizarea publicului şi intoleranţa lui faţă de violenţa în şcoală a crescut în ultimii 10 ani şi multe guverne europene şi-au introdus violenţa pe agenda lor politică.
Există multe tehnici care s-au dovedit că sunt eficiente în oprirea agresiunilor. O abordare identificată de Consiliul Europei este de a crea o atmosferă pozitivă şi democratică în şcoală, unde fiecare, profesori, elevi şi personal auxiliar, sunt incluşi şi ascultaţi. O metodă de succes este medierea: aducerea împreună a celor două părţi opuse pentru a discuta problema de faţă cu o persoană neutră. Anumite şcoli au putut să adopte această metodă, copiii acţionând ca mediatori pentru ei, reducând substanţial, în acest fel, cazurile de violenţă. Pentru a ajuta punerea în aplicare a strategiilor existente în diverse ţări, Consiliul Europei a elaborat un manual care conţine bune practici de combatere şi prevenire a violenţei in şcoală: “Reducerea violenţei în şcoală – un ghid al schimbării”.
Name of Compiler
Mihaela Cornelia Achihăiței
Radu Achihăiței
Name of Institution
Liceul “Alexandru cel Bun” Botoșani
Role in the institution
Profesori

20 December 2014

Final Partners’ meeting

The fourth partners’ meeting took place in Florence (IT) on 15 December 2014. The meeting had the objective to check the activities carried out since the third meeting of the project and share and assess the in progress results. A special focus has been dedicated to the presentation of the strategies to solve the case scenarios.