Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Publications

Homepage > Database > Publications

TITLE OF THE PUBLICATION
“Strategii De Prevenire A Violenţei În Şcoală”
Program pentru reducerea comportamentelor agresive în mediul şcolar
SURNAME AND NAME OF AUTHOR(S)
Sorina Constandache Petrică
Elvira Alexandrescu
Domnica Petrovai
PUBLISHER
wordpress
PLACE AND DATE OF PUBLICATION
2010
TYPE OF PUBLICATION
Book
LANGUAGE OF THE DOCUMENT
Romanian
LANGUAGE OF THE REVIEW
Romanian
THEMATIC AREA
School bullying
DESCRIPTION OF CONTENTS
Capitolul 1. Prevenirea comportamentelor agresive în şcoli
I. Violenţa în şcoli – conceptualizare.
Ce înseamnă „comportament agresiv”?
II. Tipuri şi forme de violenţă Cauze posibile ale comportamentelor agresive în contextul şcolar. Consecinţe ale manifestării comportamentelor agresive în contextul şcolar. III. Strategii de prevenire şi reducere a agresivităţii în contextul şcolar
1. Introducerea părinţilor în programele de prevenţie şi intervenţie 2. Schimbarea contextelor şcolare care utilizează pedeapsa
3. Învăţarea de către copii a abilităţilor sociale
Modulul I- Educaţia emoţională Modulul II - Rezolvarea problemelor sociale
Modulul III- Interacţiunea socială
Modulul IV - Controlul furiei
Modulul V- Recunoaşterea şi gestionarea comportamentelor
agresive Capitolul 2. Managementul comportamental la clasă
Cum putem interveni în reducerea comportamentelor agresive?
Capitolul 3. Intervenţii specifice pentru gestionarea comportamentelor agresive I. Un mod diferit de a privi agresivitatea
II. Intervenţii comportamentale individualizate aplicate în situaţii particulare de agresivitate III. Cum putem interveni în reducerea comportamentelor agresive specifice bullingului ? Ce este BULLYING-ul?
COMMENTS ON THIS PUBLICATION
Părinţi, profesori, specialişti asistăm zilnic, direct sau indirect, la manifestarea , sub diferite forme (verbal, fizic sau emoţional), a unor comportamente agresive în mediul şcolar.
Aceste comportamente au consecinţe multiple, pe care le putem grupa în două categorii: - Consecinţe care acţionează asupra dezvoltării socio-emoționale a elevilor
- Consecinţe care acţionează actului de predare – învăţare din şcoli Programul de faţă îşi propune să ofere un plan de intervenţie, adresat profesorilor şi elevilor, structurat pe 3 niveluri, cu obiective şi metode specifice. Primele două etape, curricula şi managementul comportamentului în clasă, au drept scop prevenirea apariţiei şi dezvoltării comportamentelor agresive, şi se realizează cu întreaga clasă, în timp ce a treia reprezintă un demers specific de intervenţie, în cazul unor elevi care manifestă deja comportamente agresive la şcoală, la oră sau în pauze, iar intervenţia îi vizează doar pe aceştia.
Lecţiile care fac parte din cadrul curriculei îşi propun să îi ajute pe elevi să înţeleagă, prin intermediul unor ore de grup interactive şi stimulative, care este mecanismul care stă în spatele acestor comportamente agresive şi cum putemajunge să fim în controlul lui (mecanismul să nu funcţioneze automat, „fără noi”), astfel încât şcoala să fie un spaţiu prietenos, nu unul ostil şi ameninţător.
Name of Compiler
Mihaela Cornelia Achihăiței
Radu Achihăiței
Name of Institution
Liceul “Alexandru cel Bun” Botoșani
Role in the institution
Profesori

20 December 2014

Final Partners’ meeting

The fourth partners’ meeting took place in Florence (IT) on 15 December 2014. The meeting had the objective to check the activities carried out since the third meeting of the project and share and assess the in progress results. A special focus has been dedicated to the presentation of the strategies to solve the case scenarios.