Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Publications

Homepage > Database > Publications

TITLE OF THE PUBLICATION
Öğrenci, Veli ve Öğretmen Gözüyle İlköğretim Okullarında Yaşanan Zorbalık
SURNAME AND NAME OF AUTHOR(S)
Kartal Hülya, Bilgin Asude
PUBLISHER
Ilkogretim Online
PLACE AND DATE OF PUBLICATION
Ankara, 2008
TYPE OF PUBLICATION
Research
LANGUAGE OF THE DOCUMENT
Turkish
LANGUAGE OF THE REVIEW
Turkish
THEMATIC AREA
School bullying
DESCRIPTION OF CONTENTS
Okullardaki şiddetin en yaygın biçimini oluşturan zorbalıkla ilgili yapılan araştırmaların çoğunda yalnızca öğrenci raporları konu alınmıştır. Zorbalıkla ilgili çeşitli konularda öğretmen, öğrenci, velilerin bu konuyla ilgili görüşlerini inleyen tarama modelindeki bu araştırma Bursa’da bir ilköğretim okulunun 4. ve 5. Sınıfındaki 355 öğrenci, 18 öğretmen ve 150 öğrenci velisinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Colorado Okul İklimi Surveyi kullanılmış, verilerin yüzde ve frekansları hesaplanmıştır. Yapılan bu araştırmada, Öğretmenlerin okullarda hem öğrencilerin hem de öğrenci velilerinin rapor ettiklerinden çok daha fazla zorbalık ettikleri ortaya koyulmuştur. Katılımcılar erkek öğrencilerin, zorbalığı en sık yapan grup olarak belirtmiştir. Öğretmenler zorbalığın en çok bahçede gerçekleştiğini ifade ederken, öğrenciler ve velileri, zorbalığın en şok sınıfta meydana geldiğini ifade etmektedir. Zorbalığın en çok kime ifade edildiği konusunda ise, öğrenciler ve veliler, aileye anlatıldığını, öğretmenler ise, en çok kendilerine anlatıldığını ifade etmektedir.
COMMENTS ON THIS PUBLICATION
Bu araştırma, zorbalık konusuyla ilgili yapılan diğer araştırmaların içeriklerini ve sonuçlarını da kapsayarak açık, bilgilendirici ve kullanışlı bir niteliğe sahiptir. Araştırma, bünyesinde barındırdığı verilere paralel olmasından dolayı aynı zamanda eminlik ve güvenilirlikte kazanmıştır. Öğretmenlere bu konularla ilgili bilgi verilmesi ve zorbalığı doğru saptayarak uygun şekillerde müdahale etmeleri yönünde hizmet-içi eğitim verilmesi yerinde olacaktır.
Zorbalığı okullardan kaldırmak için geliştirilmiş programların büyük bir çoğunluğu başlıca öğretmen eğitimi ile ilgili bir uygulama önermektedir.
Name of Compiler
Murat Demirbaş
Name of Institution
Kırıkkale University
Role in the institution
Researcher

20 December 2014

Final Partners’ meeting

The fourth partners’ meeting took place in Florence (IT) on 15 December 2014. The meeting had the objective to check the activities carried out since the third meeting of the project and share and assess the in progress results. A special focus has been dedicated to the presentation of the strategies to solve the case scenarios.