Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Publications

Homepage > Database > Publications

TITLE OF THE PUBLICATION
Başaçıkma Stratejileriyle Okul Zorbalığı ve Siber Zorbalık
SURNAME AND NAME OF AUTHOR(S)
Yaman Erkan, Eroğlu Yüksel, Peker Adem
PUBLISHER
Kaknüs Publishing
PLACE AND DATE OF PUBLICATION
Istanbul, 2011
TYPE OF PUBLICATION
Book
LANGUAGE OF THE DOCUMENT
Turkish
LANGUAGE OF THE REVIEW
Turkish
THEMATIC AREA
School bullying
DESCRIPTION OF CONTENTS
Araştırma, çağdaş eğitim anlayışı, çocuk ve gençlerin potansiyellerinin, eğer sadece eğitsel ortamlarda kendilerini güvende hissederlerse gerçekleştirebileceklerini ele alır. Çocukların eğitimlerini aldığı yerlerde kendilerini güvende ve huzurlu olduklarını hissetmesi akademik güdülenmeden psikolojik sağlığa kadar bir çok problemi etkiler. Araştırmalar, okul zorbalığının sonucunda, çocukların okula katılımının azaldığını, çocukların okuldan kaçma gibi psikolojik davranışlar gösterdiklerini, hem fiziksel hem de psikolojik sağlıklarının olumsuz etkilendiğini ortaya koymuştur. Bu kitap hem siber zorbalıkla okul zorbalığının arasında bir ilişki olduğunu ve çocuklar üzerinde hemen hemen aynı etkilere sahip olduklarını hem de bu iki zorbalığın beraber ele alınmasını gerektiğini ifade etmiştir. Bu kitapta, iki zorbalık türünün ne olduğunu, ne kadar yaygın olduğunu, nelerden kaynaklandığını, nelere yol açtığını, ikisi arasında ne tür bir ilişki olduğunu, benzedikleri ve farklılaştıkları noktaları ve sorunların nasıl çözülebileceğine yönelik konular işlenmiştir.
COMMENTS ON THIS PUBLICATION
Bu kitap, zorbalık ve siber zorbalıklar açısından daha çok şey öğrenmek ve ortaya koymak isteyen akademisyenlerin bakış açısını genişletmesi, hem okullarda uygulanan zorbalıkla hem de siber zorbalıkla ilgili önleme programlarının geliştirilmesi açısından akademisyenlere ve uygulayıcılara rehberlik etmiş okulda yüz yüze geldikleri zorbalıkların temeline inilmesi ve bu sorunun çözülmesi anlamında eğitimciler ve aileler için önemli ve kullanışlıdır.
Name of Compiler
Murat Demirbaş
Name of Institution
Kırıkkale University
Role in the institution
Researcher

20 December 2014

Final Partners’ meeting

The fourth partners’ meeting took place in Florence (IT) on 15 December 2014. The meeting had the objective to check the activities carried out since the third meeting of the project and share and assess the in progress results. A special focus has been dedicated to the presentation of the strategies to solve the case scenarios.