Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Publications

Homepage > Database > Publications

TITLE OF THE PUBLICATION
Okullarda Şiddet ve Alınabilecek Önlemler
SURNAME AND NAME OF AUTHOR(S)
Öğülmüş Selahiddin
PUBLISHER
Egitim-Bir-Sen
PLACE AND DATE OF PUBLICATION
Istanbul, 2011
TYPE OF PUBLICATION
Report
LANGUAGE OF THE DOCUMENT
Turkish
LANGUAGE OF THE REVIEW
Turkish
THEMATIC AREA
School bullying
DESCRIPTION OF CONTENTS
Bu raporun temel amacı okullarda öğrencilere maruz bırakılan şiddet ve bunu önlemek için ne tür önlemlerin uygulanmasıdır. Ülkemizde liselerde türlerine göre değişiklik göstererek meydana gelen şiddetlerin oranını ve okullardaki en önemli disiplin problemlerini belirtmiştir. Aynı zamanda, araştırma, Amerika gibi diğer ülkelerdeki okullardaki belli yıllarda şiddetin hangi boyutlara ulaştığını belli eden bilgileri barındırmaktadır. Araştırmada sorgulanan sorulardan birisi ise okullardaki şiddetlerde kimlerin sorumlu olduğudur. Bu konuyla ilgili yapılan araştırmaların büyük bir çoğunluğunun eğitimciler tarafından değil diğer meslek elemanları tarafından yapıldığı sorununa da değinilmiştir. Araştırma ayrıca bu sorunun önüne geçilebilmesi için çeşitli programlardan, uygulamalardan ve stratejilerden bahsetmiştir.
COMMENTS ON THIS PUBLICATION
Bu rapor, okullarda uygulanan şiddetin net bir tanımını yapmış bu konuyla ilgili eğitimcilere önemli stratejileri, programları ve uygulamalardan bahsettiği için kullanışlı bir niteliğe sahiptir. Aynı zamanda okullarda uygulanan şiddete yönelik oranlar göstererek ne denli kritik olduğunu vurgulamıştır. Bunun kimin sorunu olduğunu da ifade ederek zihinde oluşabilecek bazı soruların yanıtlarını sağlayabilmesi açısından kullanılışlığını tekrar kanıtlamıştır. Araştırma sadece şiddetle kalmamış Türkiye’de üniversite kapılarındaki yığılmanın önüne geçilebilecek mantıklı ve kullanışlı bir model olan Türkiye’de Üniversiteye Yerleştirme ve Yönlendirme Sistemine Yönelik Bir Model Önerisi sunmuştur.
Name of Compiler
Mustafa Bayrakcı
Name of Institution
Kırıkkale University
Role in the institution
Researcher

20 December 2014

Final Partners’ meeting

The fourth partners’ meeting took place in Florence (IT) on 15 December 2014. The meeting had the objective to check the activities carried out since the third meeting of the project and share and assess the in progress results. A special focus has been dedicated to the presentation of the strategies to solve the case scenarios.