Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Publications

Homepage > Database > Publications

TITLE OF THE PUBLICATION
Türk ve Göçmen Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarında Metin Bağdaşıklığı
SURNAME AND NAME OF AUTHOR(S)
Coşkun Eyyup
PUBLISHER
Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri
PLACE AND DATE OF PUBLICATION
Istanbul, 2011
TYPE OF PUBLICATION
Research
LANGUAGE OF THE DOCUMENT
Turkish
LANGUAGE OF THE REVIEW
Turkish
THEMATIC AREA
Integration of immigrants students
DESCRIPTION OF CONTENTS
Araştırma ilk olarak bağdaşıklık terimiyle ilgili kısa bir bilgi vermiş ardından ise bu çalışmanın amacının Hatay’da yaşayan Özbek asıllı göçmen öğrencilerde Türk öğrencilerin yazdıkları metinleri bağdaşıklık araçlarının (gönderim, eksiltili anlatım, değiştirim, bağlama öğeleri, kelime bağdaşıklığı) çerçevesinde değerlendirmek olduğunu ifade etmiştir. Araştırmada Hatay’daki 98 göçmen (Özbek), 103 Türk ilköğretim 5. Sınıfta öğrenim gören öğrencisine masal yazdırılmıştır. Bu masallar, katagorisel içerik analizi yöntemiyle “Bağdaşıklık Düzeyi Değerlendirme Ölçeği” ve “Bağdaşıklık Sorunları Envanteri” kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonunda elde edilen verilere göre, eksiltili anlatım dışındaki bağdaşıklık araçlarının kullanım sıklığında göçmen ve Türk öğrenciler arasında anlamlı bir fark yoktur.
COMMENTS ON THIS PUBLICATION
Araştırma bir çok açıdan değerlendirilmiş ve güçlü ifadeleri sayesinde kesinlik kazanmıştır. Bu da verilen bilgilerin güvenilir olduğunu gösterir. İlköğretim okullarında verilen dil bilgisi eğitiminin ezberi dayalı ve kuralcı bir yaklaşımda olmasını eleştiren bu araştırma, bu sorunun çözülmesinde eğitimcilere mantıklı gelebilecek olan dil becerilerine önem veren bir eğitim sistemi olması gerektiğini vurgulayarak, sorunun çözülmesinde önemli bir yere sahiptir. Sorunun çözülmesine yönelik gelecekte yapılacak olan araştırmalara yol gösteren bu araştırma, işlevinin büyük ve önemli olduğunu ortaya koymaktadır.
Name of Compiler
Mustafa Bayrakcı
Name of Institution
Kırıkkale University
Role in the institution
Researcher

20 December 2014

Final Partners’ meeting

The fourth partners’ meeting took place in Florence (IT) on 15 December 2014. The meeting had the objective to check the activities carried out since the third meeting of the project and share and assess the in progress results. A special focus has been dedicated to the presentation of the strategies to solve the case scenarios.