Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Publications

Homepage > Database > Publications

TITLE OF THE PUBLICATION
Herkes için kaliteli eğitim
SURNAME AND NAME OF AUTHOR(S)
Eğitim Reformu Girişimi (ERG)
PUBLISHER
Eğitim Reformu Girişimi (ERG)
PLACE AND DATE OF PUBLICATION
Istanbul, 2012
TYPE OF PUBLICATION
Report
LANGUAGE OF THE DOCUMENT
Turkish
LANGUAGE OF THE REVIEW
Turkish
THEMATIC AREA
Integration of immigrants students
DESCRIPTION OF CONTENTS
Eğitim Reformu Girişimi’nin 2003’ten beri sürdürdüğü çalışmaları, eğitim politikaları süreçlerini ve çıktılarını iyileştirme çabasını göstermektedir. Toplum içindeki eşitsizlikleri ortadan kaldırmak amacıyla ERG, eğitim politikaları geliştirmekte ve bireylerin sağlıklı bir eğitime ulaşmasını çabalamaktadır. Ayrıca veri temelli ve katılımcı politika analizlerini hayata geçirmektedir. Uzmanlar tarafından hazırlanan araştırmlar, eğitim alanıyla ilişkin sorunları aydınlatıyor ve farklı bakış açıları sunuyor. ‘’Herkes için kaliteli eğitim’’ adı altında yürüttüğü projesiyle çeşitli politika önerilerinde bulunarak eğitim sisteminin gelişmesinde katkıda bulunmaktadır. Yapılan izleme ve araştırma çalışmaları sonucunda ‘’herkes için eğitim’’ amacına yönelik ve farklı kurumlarla işbirliği içinde, önerilen politikaların hayata geçmesi amaçlanmaktadır. Kamoyunu bilgilendirmek için basın yayın organlarını ERG tarafından sıkça kullanılmaktadır. Öğretmenlerin bakış açılarına önem veren ERG, bunları paylaşabilecek platformlar hazırlamayı hedeflemektedir.

Bu çalışmada eğitim sisteminin çeşitli konuları ele alınmıştır. 2012’de yürürlülüğe konulan 4+4+4 sistemi, öğretmenler ve okul yöneticilerinin bakış açılarıyla ele alınarak değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda, öğretmenler 4+4+4 sürecinde hem okulöncesi hem ilkokul düzeyinde okula başlama yaşındaki değişikliğe hazırlıksız yakalanmış ve bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sistematik biçimde desteklenmemiştir. Eğitim gibi , insanı ve geleceği şekillendiren bir system üzerinde birkaç yıl aralıklarla oynanmasını ve hiçbir altyapı olmadan birdenbire bu tür kararlar alınmasını doğru bulunmadığı ve bazı kararların alınmasında öğrenci ve velilerin, öğretmenlerin ve idarecilerin de fikrinin alınması gerektiğinin inancına varılmıştır. Ayrıca mesleki eğitimin liseye bırakılması ve din eğitimi de tartışmaya alınmıştır.
COMMENTS ON THIS PUBLICATION
Eğitim Reformu Girişimi’nin gerçekleştirdiği bu çalışmada, Türk Eğitim Sistemi’nde var olan sorunları, başta olmak üzere 4+4+4 sistemini ele almış, eleştirel bir şekilde olması ve olmaması gereken yönlerini derin analizlere dayandırarak yorumlamıştır. Avrupa ve Amerika kıtasındaki ülkelerin mesleki eğitimi lise düzeylerinde belirlenip gerçekleştirildiği ve bu uygulumanın Türkiye’de de gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Ayrıca din eğitiminin seçmeli ve isteğe bağlı bir ders olarak sunulması gerektiği de savunulmaktadır. Genel olarak Türkiye’deki eğitim sisteminin şimdiye kadar kat ettiği yol ve şimdiden sonra kat edeceği yolun değerlendirilip en iyi imkanları sağlayarak süreci kolaylaştırma çabası verilmektedir.
Name of Compiler
Murat Demirbaş
Name of Institution
Kırıkkale University
Role in the institution
Researcher

20 December 2014

Final Partners’ meeting

The fourth partners’ meeting took place in Florence (IT) on 15 December 2014. The meeting had the objective to check the activities carried out since the third meeting of the project and share and assess the in progress results. A special focus has been dedicated to the presentation of the strategies to solve the case scenarios.