Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Publications

Homepage > Database > Publications

TITLE OF THE PUBLICATION
Matematikte Öğrenme Güçlüğü Gösteren Öğrencilere Yönelik Öğretim Yaklaşımları
SURNAME AND NAME OF AUTHOR(S)
Soner Durmuş
PUBLISHER
Mehmet Akif Ersoy University
PLACE AND DATE OF PUBLICATION
Burdur, 2007
TYPE OF PUBLICATION
Research, Web Article
LANGUAGE OF THE DOCUMENT
Turkish
LANGUAGE OF THE REVIEW
Turkish
THEMATIC AREA
Students with learning difficulties
DESCRIPTION OF CONTENTS
Genel eğitim içinde matematikte öğrenme güçlüğü gösteren öğrenciler önemli bir yer tutmaktadır. Bu öğrencilere yönelik öğretim ortamları düzenlenmesi ve öğrenme-öğretme sürecine etkin ve üretken biçimde katmaya yönelik öneriler tartışılmaktadır.
Matematik alanında öğrenme güçlükleri denildiğinde bu Alana özgü bir takım yetersizlikler kastedilmektedir. Matematikte ögrenme güçlügünün olup olmadıgı ve ne düzeyde oldugu; ögrencinin standartlastırılmıs başarı testleri ve zeka testlerinden elde edilen sonuçları ile kendi yaş grubunun aynı test sonuçları arasındaki fark ile açıklanabilir (Mazzocco & Myers, 2003).

Ögretmenlerin, ögrenme ögretme ortamını düzenlerken anlamlı problem durumları seçerek kavram ve iliskileri ele almalarının yanı sıra ögrencilerin bireysel farklılıklarının farkında olmaları, ögrenmenin etkili ve verimli olmasına katkı sağlayabilir. Bireysel farklılıklar çok farklı boyutlar dikkate alınarak literatürde incelenmiş ve farklı modeller gelişirilmiştir. Öğrencilerin zeka alanları(Gardner, 1984) ve düzeyleri, ögrenme stilleri (Kolb, 1984), motivasyon (Hofstein & Walberg, 1995; Solomon, 1996) ve bilissel stilleri (Witkin &Goodenough, 1981; Armstrong, 2000) bunlara örnek olarak verilebilir. Öğrenme-öğretme sürecinde, ögrenilenlerin bellekte tutulması ve gerektiğinde bellekten çağrılması gerekmektedir. Bellekle ilgili sorunları olan ögrenciler gerek diğer derslerle gerekse matematikle ilgili temel bilgileri veya yeni bilgileri akılda/hafızada tutmada ve gerektiğinde çağırmada zorluklarla karşılaşmaktadır. Matematiksel düşünmede bilgiyi derinliğine anlama, konulara geniş bir çerçeveden bakma önemli bir yer tutar. Bilişsel ve bilişötesi özellikler matematiksel düşünmenin kazanılmasında belirleyici özelliklerdir. Bir problem durumu ile karşılaşan öğrencinin, sahip oldugu yeterlikleri ne düzeyde kullanabildiği, uygun bir yöntemi belirleme ve seçmeye yönelik neler yapabildiği, bu problem durumunun üstesinden gelme sürecinde kazandıkları yaklaşımları başka problem durumlarına ne düzeyde uyarlayabildikleri öğrencilerin bilişsel ve biliş-ötesi sahip olduğu özellikleri anlamamıza yardımcı olur.
COMMENTS ON THIS PUBLICATION
Bu çalışmada, Matematik alanında öğrenme zorlukları çeken öğrenciler ele alınmış ve bu zorlukların nedenleri araştırılmıştır. Araştırma sonuçunda, öğrencilerin neden öğrenme güçlüğü çektiklerinin farkında olmanın eğitim ortamını yaratırken önemli adımların başında gelmektedir. Öğretim yaklaşımlarından ziyade çok farklı etkenler de dikkate alınması gerekilmektedir. Öğrencilerin performanslarını etkileyen etkenleri göz önüne almadan bir değerlendirme yapmak yani bir öğrenciyi matematik alanında başarılı veya başarısız olarak nitelendirmek yanlış atılmış bir adım olmuş olur.
Name of Compiler
Murat Demirbaş
Name of Institution
Kırıkkale University
Role in the institution
Researcher

20 December 2014

Final Partners’ meeting

The fourth partners’ meeting took place in Florence (IT) on 15 December 2014. The meeting had the objective to check the activities carried out since the third meeting of the project and share and assess the in progress results. A special focus has been dedicated to the presentation of the strategies to solve the case scenarios.