Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Publications

Homepage > Database > Publications

TITLE OF THE PUBLICATION
Finlandiya’nın PISA’daki Başarısının Nedenleri: Türkiye için Alınacak Dersler
SURNAME AND NAME OF AUTHOR(S)
Ali Eraslan
PUBLISHER
Balıkesir University Education Faculty
PLACE AND DATE OF PUBLICATION
Balıkesir, 2009
TYPE OF PUBLICATION
Research, Web Article
LANGUAGE OF THE DOCUMENT
Turkish
LANGUAGE OF THE REVIEW
Turkish
THEMATIC AREA
Students with learning difficulties
DESCRIPTION OF CONTENTS
PISA projesinde Finli öğrencilerin matematik, fen bilimleri ve okuma becerisi konu alanlarında 2000, 2003, 2006 yıllarında göstermiş oldukları üstün başarı tüm dünyada özellikle bu tür çalışmalarda alt sıralarda yer alan diğer OECD ülkelerinde büyük dikkat çekmiştir. Bu yüzden bu çalışmanın amacı yazarın Finlandiya’daki gözlemlerş ve ilgili literatürü kullanarak, Finli öğrencilerin elde ettiği bu başarının arkasındaki eğitim sisteminde öne çıkan dört ana faktörü açıklamak ve bunların farklı bir eğitim sistemin ve sosyo-ekonomik yapıya sahip olan Türkiye’deki durumla karşılaştırark Finlandiya örneğinden ne gibi dersler çıkarabileceğimizi tartışmaktır.
Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA (Programme for International Student Assessment), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD’nin (Organisation for Economic Cooperation and Development) üç yıllık aralarla düzenlemekte olduğu ve 15 yaş grubu öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik yapılan bir tarama araştırmasıdır (MEB, 2008).
PISA projesi, zorunlu eğitimin sonunda örgün eğitime devam eden 15 yaş grubu öğrencilerin öğretim programlarında yer alan matematik, fen bilimleri ve okuma becerileri konu alanlarıyla ilgili bilgileri ne dereceye kadar öğrendikleri değil, sahip oldukları bu bilgi ve becerileri içinde yaşadıkları toplumda karşılaştıkları gerçek ortamlarla ilişkilendirme ve olası sorunları çözümlemede kullanabilme yeteneğini ölçmeyi amaçlamaktadır (OECD, 2007). Bu amaçla öğrencilere çoktan seçmeli, karmaşık çoktan seçmeli, açık uçlu ve kapalı uçlu olmak üzere farklı türleri içeren toplam 100 soru sorulmaktadır (MEB, 2008). 2000 yılında uygulanmaya başlanan bu projeye ülkemiz ilk olarak 2003 yılında katılmıştır. PISA 2003 sonuçlarına göre Türk öğrenciler matematik okuryazarlığında 423, fen bilimleri okuryazarlığında 434, okuma becerisi alanında ise 441 ortalama puan alarak otuz OECD ülkesi arasında yirmi dokuzuncu sırada yer almıştır (OECD, 2004). Diğer taraftan Finlandiya ise matematik okuryazarlığında 544, fen bilimleri okuryazarlığında 548 ve okuma becerisi alanında 543 ortalama puan alarak her üç alanda da en üst sırada yer almıştır (OECD, 2004). Üç yıl sonra 2006 da yapılan PISA çalışmasında ise Türk öğrenciler gerek fen bilimleri okuryazarlığı gerekse matematik okuryazarlığı alanlarında aynı 424 ortalama puan alırken, Finli öğrenciler fen bilimleri okuryazarlığında 563, matematik okur yazarlığında 548 ortalama puan almışlardır (OECD, 2007). Bu çalışmada her iki ülkenin OECD ülkeleri arasında bulunan sıralamadaki yeri bir önceki çalışmaya göre değişmemiştir.
COMMENTS ON THIS PUBLICATION
Bilgi tüketen bir toplum her zaman bilgi üreten bir toplumun gerisinde kalacaktır. Çağımızın getirdiği teknolojinin ve bu teknoloki sayesinde hızla gelişen ve ilerleyen toplumlar, ekonomik ve refah düzeyi yüksek bir toplum olma hedefini izlemektedir. Bunu gerçekleştirmek için de başlıca zorunlu eğitimi öne sürmek gerekir. Finlandiya’nın bu projeden bu kadar başarılı ayrılmasının sebebi de buna dayandırılmaktadır. Kısacası, iyi bir toplum için, iyi öğretmenler yetiştirmeliyiz. İyi yetişen öğretmenler iyi, toplumu da iyi bir şekilde yetiştireceğinden hiç kuşku duyulmaması gerekir. Ayrıca Üniversitelerin de bilgi üretme hedefine yönelik çalışmalar yapıp, ezberci zihniyetten kurtulunması gerekir. Sürekli ve hızla gelişen çağa ayak uydurma çabasını göstermeden gelişmiş, refah düzeyi yüksek bir toplum düşünülemez.
Name of Compiler
Murat Demirbaş
Name of Institution
Kırıkkale University
Role in the institution
Researcher

20 December 2014

Final Partners’ meeting

The fourth partners’ meeting took place in Florence (IT) on 15 December 2014. The meeting had the objective to check the activities carried out since the third meeting of the project and share and assess the in progress results. A special focus has been dedicated to the presentation of the strategies to solve the case scenarios.