Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Success Stories

Homepage > Database > Success Stories

TITLE OF THE SUCCESS STORY
Sărăcia determină abandonul şcolar
COUNTRY WHERE IT TOOK PLACE
Romania
AUTHOR OF THE SUCCESS STORY
Headmaster
SCHOOL TYPOLOGY
High Secondary School
THEMATIC AREA
Identification of students’ at risk
DESCRIPTION OF THE SUCCESS STORY
În calitate de director, mă confrunt mereu cu solicitări ale părinţilor din mediul rural care privesc retragerea copiilor de la şcoală, ca refuzul acestora de a asigura prezenţa la cursuri a elevilor, chiar dacă aceştia sunt în învăţământul obligatoriu.
Am remarcat faptul că un risc important al absenteismului şi abandonului şcolar al elevilor din mediul rural îl reprezintă dificultăţile economice şi că, în condiţiile acordării unor facilităţi, atitudinea părinţilor şi a elevilor se schimbă radical.
În anul şcolar 2010-2011, Liceul “Alexandru cel Bun” a devenit partener, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, al unui proiect iniţiat de Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi, “Salvaţi Copiii de Abandon şi Neintegrare – Cartea-n toate!” şi finanţat din fonduri europene, în cadrul căruia au fost selectaţi elevi care beneficiază de burse lunare prin care nu li se oferă bani, ci cazare, masă, activităţi de tip “After school”, rechizite, auxiliare, bilete de intrare la spectacole, costurile participărilor la cuncursuri, tabere.
Cu excepţia unui elev, toţi ceilalţi au înregistrat progrese, unii sunt beneficiari de burse de studiu şi de merit, alţii sunt implicaţi în activităţi cultural-artistice, participând la concursuri. În acest moment, şcoala, Inspectoratul Şcolar şi iniţiatorul proiectului caută agenţi economici dispuşi să finanţeze continuarea studiilor de către elevii cei mai performanţi din grupul ţintă, în baza unui contract similar, care să condiţioneze acordarea de burse lunare prin prezenţa elevilor la şcoală şi participarea la activităţile instructiv-educative.
În aceste condiţii, niciunul dintre elevii selectaţi nu a înregistrat absenţe, din chestionarele administrate reieşind că 70 % dintre ei nu ar fi finalizat cele 10 clase obligatorii, conform legislaţiei româneşti, urmând a participa, alături de ceilalţi membri ai familiei, la activităţi care să le asigure mijloacele de subzistenţă. Unii dintre ei abandonaseră şcoala după finalizarea clasei a VIII-a, încadrându-se în cei aproximativ 600 de elevi care nu finalizează, anual, învăţământul obligatoriu, mai ales că nu există modalităţi de responsabilizare sau sancţionare a părinţilor.
Bursele lunare au fost acordate timp de doi ani şcolari, în perioada 2011-2013, apropierea încheierii programului ridicând problema imposibilităţii de finalizare a studiilor liceale, pentru că familiile elevilor continuă să se confrunte cu probleme financiare, ceea ce ar putea împiedica asigurarea cheltuielilor de transport, cazare şi masă. Totuşi, aproximativ 50% dintre părinţi sunt dispuşi să facă eforturi pentru finalizarea liceului, aceştia beneficiind, pe parcurul derulării proiectului, de activităţi de consiliere în urma cărora au reuşit să obţină un loc de muncă sau şi-au schimbat percepţia asupra şcolii, apreciind beneficiile acesteia asupra viitorului propriilor copii.
CRITICAL ANALYSIS
Este evident că succesul şcolar al elevilor şi evitarea abandonului este direct legată de asigurarea resurselor materiale necesare, pentru că majoritatea elevilor declară că nu ar fi continuat şcoala dacă nu ar fi primit burse prin proiect, părinţii neputându-le asigura resursele necesare, deşi ar fi dorit acest lucru sau neimplicându-se pentru că, ei înşişi, nu făcuseră mai multă şcoală.
Proiectul a presupus completarea eforturilor şcolii cu cele ale universităţii coordonatoare, părinţilor, elevilor şi profesorilor încadraţi la aceste clase, în condiţiile în care cei din urmă au beneficiat de cursuri de formare prin care şi-au dezvoltat competenţele de lucru cu elevi aflaţi în risc de abandon, în sensul stimulării motivaţiei pentru învăţare, al practicării celor mai noi şi eficiente strategii pentru îmbunătăţirea calităţii serviciului educaţional. S-a realizat ghid al bunelor practici în ceea ce priveşte elevii aflaţi în risc de abandon, acţionându-se nu numai în sensul asigurării mijloacelor de subzistenţă.
Consider că un astfel de proiect ar trebui să intre în sfera de interes a guvernării naţionale şi regionale, intervenţia autorităţilor fiind necesară în scopul evitării abandonului şcolar: programe de consiliere, reconversie profesională şi asigurare a unui loc de muncă pentru părinţi, toate acestea realizându-se cu condiţia susţinerii propriilor copii pentru a merge la şcoală; orientarea şcolară a elevilor în funcţie de aspiraţiile profesionale, modele variate şi capacităţi.
Implementarea unor programe naţionale de susţinere materială a elevilor cu risc de abandon din cauze financiare ar putea asigura scăderea abandonului odată cu trecerea de la un nivel de şcolaritate la altul.

20 December 2014

Final Partners’ meeting

The fourth partners’ meeting took place in Florence (IT) on 15 December 2014. The meeting had the objective to check the activities carried out since the third meeting of the project and share and assess the in progress results. A special focus has been dedicated to the presentation of the strategies to solve the case scenarios.