Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Training Sources

Homepage > Database > Training Sources

Title of Product
Eğitim İzleme Raporu 2011
Image of the product
Name of Author(s)
Unknown Authors
Name of Producer
Eğitim Reformu Girişimi
Date of Production
2011
Language of the review
Turkish
Language of the product
Turkish
Level
National
Type of product
Online Publication
Thematic Area
Identification of students’ at risk
Target Group
Headmasters
Description of Contents
ERG, ilkini 2008 yılında yayımladığı Eğitim İzleme Raporları’nı, her yıl yayımlayarak Türkiye’de eğitim politikaları ve uygulamalarında her yıl yaşanan değişimi bütüncül bir biçimde izlemeyi, değerlendirmeyi ve kamuoyu ile paylaşmayı hedefliyor. Eğitim İzleme Raporu’nda değerlendirmeler, eğitim çıktılarının temel belirleyicileri olan dört bileşen -öğrenci, öğrenme-öğretme süreçleri, eğitimin içeriği ve öğrenme ortamları- üzerinden yapılıyor. Böylelikle, bütüncül, eleştirel ve okuyucuların bilgi ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayacak bir yapı oluşturulması hedefleniyor. Raporda ayrıca, yönetişim ve finansman ile eğitimin çıktıları başlıklarında da değerlendirmeler sunuluyor. Ek olarak raporun sonunda sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri aracılığıyla eğitimde yaşanan gelişmelerin farklı paydaşlarca izlenmesini kolaylaştırmak amaçlanıyor.
ERG, farklı paydaşları bir araya getiren katılımcı ve yaratıcı politika üretme süreçlerinin eğitim politikaları alanında gelişmesini amaçlıyor. Eğitim İzleme Raporları, bu amaca uygun olarak eğitim politika ve uygulamalarının eğitimin bileşenleri üzerinde yarattığı etkiyi iyi yönetişim ilkeleri ışığında değerlendirip sunarak, eğitim sistemimizde yaşanan değişimleri paydaşların katılımına açık hale getiriyor.
1997 Temel Eğitim Reformu’ndan sonraki on yılda yaşanan gelişmeleri değerlendiren Eğitim İzleme Raporu 2007'nin ardından yayımlanan Eğitim İzleme Raporu 2008, Eğitim İzleme Raporu 2009, Eğitim İzleme Raporu 2010 ve Eğitim İzleme Raporu 2011'de bir önceki yıl yaşanan gelişmeler kapsamlı bir biçimde değerlendiriliyor.

20 December 2014

Final Partners’ meeting

The fourth partners’ meeting took place in Florence (IT) on 15 December 2014. The meeting had the objective to check the activities carried out since the third meeting of the project and share and assess the in progress results. A special focus has been dedicated to the presentation of the strategies to solve the case scenarios.