Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Training Sources

Homepage > Database > Training Sources

Title of Product
Türkiye’de Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim: Politika ve Uygulama Önerileri
Image of the product
Name of Author(s)
Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu, Prof. Dr. Gönül Kırcaali İftar, Doç. Dr. Selda Özdemir, Doç. Dr.
Sezgin Vuran, Yrd. Doç. Dr. Hasan Gürgür ve Yrd. Doç Dr. Aysun Çolak
Name of Producer
Eğitim Reformu Girişimi
Date of Production
Ekim 2011
Language of the review
Turkish
Language of the product
Turkish
Level
National
Type of product
Online Publication
Thematic Area
Integration of immigrants students
Target Group
Headmasters
Description of Contents
Türkiye’de eğitim politikası üzerine düşünen, soru soran, sorunları tanımlayan ve çözüm
seçenekleri geliştiren ERG’nin amacı, kız ve erkek bütün çocukların hakları olan kaliteli
eğitime erişimini güvence altına alacak ve Türkiye’nin toplumsal ve ekonomik gelişimini üst
düzeylere taşıyacak eğitim politikaları oluşturmak ve eğitim alanında katılımcı, saydam ve
yenilikçi politika üretme süreçlerinin yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır.

20 December 2014

Final Partners’ meeting

The fourth partners’ meeting took place in Florence (IT) on 15 December 2014. The meeting had the objective to check the activities carried out since the third meeting of the project and share and assess the in progress results. A special focus has been dedicated to the presentation of the strategies to solve the case scenarios.