Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Training Sources

Homepage > Database > Training Sources

Title of Product
Toplum Yararına Okullar: Avrupa’da Demokrasiyi Öğrenmek
Image of the product
Name of Author(s)
Susanne Frank, Ted Huddleston
Name of Producer
Eğitim Reformu Girişimi
Date of Production
Şubat - 2011
Language of the review
Turkish
Language of the product
Turkish
Level
National
Type of product
Online Publication
Thematic Area
Integration of immigrants students
Target Group
Teachers
Description of Contents
Bu el kitabı, okulların Avrupa’da demokrasiye nasıl katkıda bulunabileceği
hakkındadır.
Toplumda daha kapsayıcı ve sürdürülebilir demokratik yurttaşlık biçimlerinin geliştirilmesinde Avrupa’daki okulların oynayabileceği rolü, bu rolü nasıl geliştirebileceklerini, vakıfların ve diğer sivil toplum kuruluşlarının okulları bu konuda nasıl destekleyebileceğini ele almaktadır.
Bu el kitabı okul demokrasisi alanındaki projeleri desteklemek isteyen, okul-aile
birlikleri gibi küçük yerel gruplar ve yerel gönüllü kuruluşlardan, ulusal ve uluslararası vakıflara ve sivil toplum kuruluşlarına kadar uzanan geniş bir yelpaze
için yazılmıştır.
Avrupa Konseyi tarafından yayımlanan okul yöneticileri için demokratik okul
yönetişimi el kitabını (Bäckman ve Trafford, 2007) tamamlamak üzere hazırlanmıştır.
El kitabının amacı, okulların, sivil toplum ile daha yakın işbirliği ve ortaklık içinde bütün Avrupa yurttaşlarının yurttaşlık beceri ve değerlerini güçlendirmesi
ve geliştirmesine yardımcı olmaktır. Kitap, vakıfların ve sivil toplum kuruluşları-
nın demokratik eğitimde yeni düşünce ve uygulamalara katalizörlük edebilmesinin yollarını incelemekte, bunun için en etkili strateji ve yaklaşımları belirleyerek, okullarda ve okullar aracılığı ile yapılabileceklere ilişkin yeni öneriler geliş-
tirmektedir

20 December 2014

Final Partners’ meeting

The fourth partners’ meeting took place in Florence (IT) on 15 December 2014. The meeting had the objective to check the activities carried out since the third meeting of the project and share and assess the in progress results. A special focus has been dedicated to the presentation of the strategies to solve the case scenarios.