Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Publications

Homepage > Database > Publications

TITLE OF THE PUBLICATION
Ghidul Profesorilor Privind Copiii Cu Nevoi Educaţionale Speciale În Şcoala (xxx)
(versiune preliminară: la latitudinea şcolilor)
SURNAME AND NAME OF AUTHOR(S)
Proiect PHARE: RO 2002/000-586.05.01.02.01.01
Învăţământ profesional şi tehnic – Asistenţă tehnică
PUBLISHER
WYG International
IMC Consulting
PLACE AND DATE OF PUBLICATION
2004
TYPE OF PUBLICATION
Book
LANGUAGE OF THE DOCUMENT
Romanian
LANGUAGE OF THE REVIEW
Romanian
THEMATIC AREA
Students with learning difficulties
DESCRIPTION OF CONTENTS
Lucrarea de față este un ghid pentru școli, care trebuie completat de fiecare școală cu informațiile proprii. Ghidul cuprinde următoarele capitole: Introducere, Centre de acordare a primului ajutor, Personalul pentru copii cu nevoi speciale, Elevi cu nevoi suplimentare, Asigurarea condiţiilor de examen, Sindromul Aspergers, Astm, Beta – talasemie, Paralizie cerebrală, Fibroză chistică, Hipoacuzie, Diabet, Dispraxie, Epilepsie, Dificultăţi de învăţare moderate, EM sau sindromul oboselii cronice, Probleme de sănătate psihică, Alte deficienţe fizice sau probleme care afectează dexteritatea, Dificultăţi de citire, Dificultăţi de învăţare specifice / Dislexie, Handicap vizual, Alteafecțiuni, Cum să ne adresăm unui elev pentru evaluare şi sprijin.
În cadrul ghidului se vor găsi informații legate de școală, centrele de acordare a primului ajutor, rolul coordonatorului pentru Copii cu Nevoi Speciale și acțiunile pe care trebuie să le întreprindă pentru a veni în sprijinul elevilor. Sunt prezentate tipurile de probleme pentru care un elev ar putea avea nevoi suplimentare, asigurarea condiţiilor de examen. Sunt prezentate în continuare diferitele afecțiuni pe care le-ar putea avea elevii, efectele acestora asupra comportamentului elevului, iar pentru fiecare din ele sunt sugerate modalități de comunicare și interacțiune socială, strategii didactice și ce trebuie făcut în fiecare din aceste situații.
În partea finală a ghidului sunt enumerate principiile de bază care trebuie respectate de fiecare profesor și modalitățile de adresare în vederea evaluării necesităţilor şi sprijinului, astfel încât elevii să poată beneficia de sprijin pentru nevoile speciale pe care le au.
COMMENTS ON THIS PUBLICATION
Scopul acestui ghid este să evidenţieze câteva dintre afecţiunile cronice fizice şi/sau comportamentale de care elevii noştri pot fi afectaţi şi să ofere câteva sfaturi privind satisfacerea necesităţilor individuale ale acestora.
Utilitatea ghidului constă în faptul că sunt prezentate pe larg toate afecțiunile pe care le pot avea copiii/elevii, pentru fiecare afecțiune fiind descrise manifestările și sunt prezentate principalele cauze care le-au determinat. De asemenea, strategiile didactice sunt structurate, pentru ca profesorii să le poată aplica cu ușurință la clasă sau în activitățile individuale.
Recunoaşterea şi acceptarea nevoii de ajutor suplimentar este vitală, dar pentru elev poate fi dificil să accepte acest lucru. De aceea, ghidul conține sfaturi pentru cadrele didactice de a prezenta asistenţa pentru nevoi suplimentare ca pe un drept la succes, nu ca pe o acţiune compensatorie; cu alte cuvinte, să pună accentul pe latura pozitivă a capacitării, nu pe eticheta negativă “nevoi speciale”.
Name of Compiler
Achihăiței Mihaela Cornelia
Achihăiței Radu
Name of Institution
Liceul “Alexandru cel Bun” Botoșani
Role in the institution
Profesori

20 December 2014

Final Partners’ meeting

The fourth partners’ meeting took place in Florence (IT) on 15 December 2014. The meeting had the objective to check the activities carried out since the third meeting of the project and share and assess the in progress results. A special focus has been dedicated to the presentation of the strategies to solve the case scenarios.