Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Publications

Homepage > Database > Publications

TITLE OF THE PUBLICATION
”Învăţarea centrată pe elev”
Ghid pentru profesori şi formatori
SURNAME AND NAME OF AUTHOR(S)
Proiect PHARE: RO 2002/000-586.05.01.02.01.01
Învăţământ profesional şi tehnic – Asistenţă tehnică
PUBLISHER
WYG International
IMC Consulting
PLACE AND DATE OF PUBLICATION
Septembrie 2005
TYPE OF PUBLICATION
Book
LANGUAGE OF THE DOCUMENT
Romanian
LANGUAGE OF THE REVIEW
Romanian
THEMATIC AREA
Students with learning difficulties
DESCRIPTION OF CONTENTS
Ghidul ”Învăţarea centrată pe elev” este conceput în scopul utilizării de către profesori și formatori. Conține informații despre ce înseamnă învățarea centrată pe elev, cum poate fi folosit ghidul, unde pot fi găsite informațiile utile.
În Partea 1 este prezentat conceptul de învăţare centrată pe elev, câteva idei generale despre învăţarea centrată pe elev, rolul elevilor, activitatea elevilor în învăţarea centrată pe elev, rolul profesorilor, activitatea profesorilor în învăţarea centrată pe elev, trecerea la învăţarea centrată pe elev
În Partea 2 este argumentată folosirea învăţării centrate pe elev, cum poate fi realizată o învăţare mai eficace, o mai bună memorare, creșterea motivaţiei, o includere lărgită, sprijinirea integrării abilităţilor cheie, o mai bună pregătire pentru locul de muncă, sprijinirea abilităţile pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.
În Partea 3 sunt prezentate elemente privind introducerea învăţării centrate pe elev, cunoaşterea elevilor, organizarea conţinutului învăţării, organizarea modului în care învaţă elevii, prelegeri şi contribuţii teoretice, demonstraţii, stagii de pregătire practică, proiecte, alte abordări pentru a face procesul de învăţare mai centrat pe elev, studii de caz, joc de rol, pregătirea schemelor procesului tehnologic, jocuri educative, învăţare diferenţiată, activităţi de grup, evaluarea experienţelor elevilor în procesul de învăţare, organizarea timpului necesar pentru învăţare şi evaluarea elevilor, costurile pentru a face procesul de învăţare mai centrat pe elev.
În Partea 4 este prezentată aplicarea învăţării centrate pe elev în practică.
Lucrarea cuprinde, de asemenea, 4 anexe:
Anexa 1 – Diferenţe individuale care afectează procesul de învăţare
Anexa 2 – Scopurile curriculumului
Anexa 3 – Unităţile de abilităţi cheie în sistemul românesc
Anexa 4 – Metode de predare şi învăţare care vin în sprijinul învăţării centrate pe elev
COMMENTS ON THIS PUBLICATION
Materialul de faţă oferă câteva posibilităţi de aplicare a învățării centrate pe elev. Profesorii pot investiga înţelesul învăţării centrate pe elev. În acelaşi timp, pot descoperi câteva modalităţi de furnizare a învăţării centrate pe elev. Pot, de asemenea, să îl folosească ca pe un ajutor în sprijinul elevilor atunci când aceştia folosesc abordări centrate pe elev pentru a progresa cu învăţatul. Profesorii pot folosi acest material la şcoală, cu elevii, sau acasă, atunci când își proiectează activitățile didactice. Poate fi transformat într-un set interactiv cu ajutorul computerului, întrucât, atunci când profesorii elaborează metode de învăţare centrată pe elev (ÎCE) pentru proprii elevi, pot descoperi că utilizarea computerului este abordarea potrivită.
În ghid sunt de asemenea sugerate surse suplimentare de informaţii.
Abordarea de ansamblu utilizată în acest ghid este una centrată pe elev. Drept rezultat, se pune un accent major pe informaţiile teoretice din Părţile 1 şi 2. Partea 3 şi exemplele din Partea 4 sunt concepute să facă profesorii să se gândească cum anume pot aplica teoria cu proprii elevi, în disciplinele pe care le predau. Ghidul se adresează profesorilor care doresc să exploreze învăţarea centrată pe elev şi contextul ei, oferind idei referitoare la cât de folositoare este, idei în privinţa folosirii ÎCE, sugestii care să ajute la aplicarea ÎCE.
Name of Compiler
Achihăiței Mihaela Cornelia
Achihăiței Radu
Name of Institution
Liceul “Alexandru cel Bun” Botoșani
Role in the institution
Profesori

20 December 2014

Final Partners’ meeting

The fourth partners’ meeting took place in Florence (IT) on 15 December 2014. The meeting had the objective to check the activities carried out since the third meeting of the project and share and assess the in progress results. A special focus has been dedicated to the presentation of the strategies to solve the case scenarios.