Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Publications

Homepage > Database > Publications

TITLE OF THE PUBLICATION
Stimularea Comportamentelor Pozitive Ale Copiilor
Lecții învățate
Ghid De Bune Practici
pentru educația pozitivă a părinților, cadrelor didactice și elevilor
SURNAME AND NAME OF AUTHOR(S)
Proiect finanțat de Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein și Norvegiei prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European.
Autor:
Diana Stănculeanu, psiholog
Irina Petrea
Consultanți:
Georgeta Pãunescu, coordonator program
Dana Munteanu, sociolog
Andreea Biji, psiholog
Coordonare:
Gabriela Alexandrescu
PUBLISHER
Organizația „Salvați Copiii“. – București :
Speed Promotion, 2011
PLACE AND DATE OF PUBLICATION
București, Aprilie, 2011
TYPE OF PUBLICATION
Book
LANGUAGE OF THE DOCUMENT
Romanian
LANGUAGE OF THE REVIEW
Romanian
THEMATIC AREA
Students with learning difficulties
DESCRIPTION OF CONTENTS
Prezentul Ghid de bune practici are ca scop crearea unui instrument de lucru pentru implementarea unei metodologii de pregătire în educaţia pozitivă a profesioniştilor care lucrează cu copiii, dar şi a părinţilor şi copiilor.
Prin urmare, Ghidul se adresează profesioniştilor care lucrează cu copiii, factorilor de decizie din instituţiile centrale şi locale cu rol în educarea şi protecţia drepturilor copilului, precum şi organizaţiilor non-guvernamentale implicate în protecţia drepturilor copilului.
Ghidul de faţă propune un model de schimbare a mentalităţii părinţilor şi educatorilor cu privire la utilizarea violenţei în cadrul relaţiilor între părinţi şi copii, profesori şi copii, copii şi copii, oferind alternative la comportamentele agresive, propunând modele de relaţionare adecvate, modalităţi de gestionare a conflictelor.

Conținuturile învață profesorii să stimuleze comportamentele pozitive ale copiilor și este structurat în următoarele capitole:
I. De ce este nevoie de o şcoală a părinţilor?
II. Scopul ghidului de bune practici
III. Selecţia participanţilor
IV. Dimensiunea grupurilor de beneficiari
V. Obiectivele cursului
VI. Structura sesiunilor de instruire
VII. Metode de lucru
VIII. Monitorizare şi evaluare
IX. Concluzii şi recomandări finale
X. Folow-up
Anexe
COMMENTS ON THIS PUBLICATION
Ghidul a apărut la iniţiativa Organizaţiei “Salvați Copiii”, care a dorit să ofere tuturor celor care lucrează cu copii şi părinţii o resursă informaţională, cu metode eficiente de educare a copilului.
Experienţa dezvoltată de specialiştii Organizaţiei “Salvați Copiii”, în consultanţa psihologică şi educaţională oferită cadrelor didactice dar şi părinţilor, a stat la baza acestui ghid care sintetizează informaţiile esenţiale de care are nevoie un educator şi un părinte pentru a-şi construi o relaţie sănătoasă şi funcţională cu copilul.
Numeroase studii ştiinţifice au identificat acele cunoştinţe şi abilităţi ale adulţilor din viaţa copilului care sunt necesare pentru ca, copilul să se poată dezvolta sănătos, atât fizic cât şi emoţional şi social.
Ghidul de faţă oferă un model de bună practică pentru optimizarea dezvoltării cognitive, sociale şi emoţionale a copiilor şi pentru facilitarea unor relaţii sănătoase şi funcţionale între părinţi şi copii. De asemenea, ghidul îşi propune un model de schimbare a practicilor psiho-educaţionale în mediul şcolar, înlocuirea comportamentelor agresive cu comportamente de relaţionare adecvate, deprinderea unor modalităţi de coping şi gestionare a conflictelor.
Name of Compiler
Achihăiței Mihaela Cornelia
Achihăiței Radu
Name of Institution
Liceul “Alexandru cel Bun” Botoșani
Role in the institution
Profesori

20 December 2014

Final Partners’ meeting

The fourth partners’ meeting took place in Florence (IT) on 15 December 2014. The meeting had the objective to check the activities carried out since the third meeting of the project and share and assess the in progress results. A special focus has been dedicated to the presentation of the strategies to solve the case scenarios.