Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Publications

Homepage > Database > Publications

TITLE OF THE PUBLICATION
Proiect: „Educaţia, şansa noastră pentru un viitor mai bun!”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (POSDRU/23/2.2/G/ 31040),”Investeşte in oameni”
SURNAME AND NAME OF AUTHOR(S)
Calin Ioan Andrei - Primar
George Radu - Manager de proiect
PUBLISHER
Primăria Municipiului Câmpulung
PLACE AND DATE OF PUBLICATION
Câmpulung, 22.06.2011
TYPE OF PUBLICATION
Web Article
LANGUAGE OF THE DOCUMENT
Romanian
LANGUAGE OF THE REVIEW
Romanian
THEMATIC AREA
Identification of students’ at risk
DESCRIPTION OF CONTENTS
1. Cadrul general
Abandonul şcolar este unul din conceptele care, prin caracteristicile lui cantitative şi calitative, oferă o imagine mult mai nuanţată asupra definirii, înţelegerii şi operării cu ceea ce experţii domeniului educaţiei numesc “acces la educaţie”, participare şi progres şcolar şi social.
2. Analiza fenomenului - din perspectiva accesului la educaţie, participării şi egalităţii de şanse
3. Fundamentarea strategiei privind fenomenul de părăsire timpurie a şcolii în zona de interes
- 3.1 cercetare sociologică privind fenomenul de părăsire timpurie a şcolii în zona de interes
- 3.2 cauzele care duc la aparitia riscului abandonului şcolar
4. Obiective – direcţii strategice- acţiuni specifice
5. Măsuri privind diminuarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii
COMMENTS ON THIS PUBLICATION
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cu numărul de contract POSDRU/23/2.2/G/31040, perioada de implementare 01.04.2010 - 31.03.2012, valoare: 1841550 lei.
Obiectivul general al proiectului este prevenirea şi corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii prin promovarea parteneriatului şcoală – comunitate – părinţi, prin adoptarea unei strategii locale în domeniul prevenirii şi combaterii abandonului şcolar la nivel local, în vederea sprijinirii persoanelor din categoriile vulnerabile.
Proiectul îşi propune:
- creşterea ponderii elevilor cu risc de abandon şcolar care beneficiază de educaţie şi pregătire suplimentară;
- creşterea ponderii persoanelor reintegrate în educaţie;
- creşterea ponderii persoanelor informate, din comunitate, privind fenomenul de părăsire a şcolii şi pericolul reprezentat de acest fenomen în perspectiva unei dezvoltări locale durabile şi implicarea acestora în corectarea fenomenului;
- creşterea ponderii personalului format, implicat în dezvoltarea şi implementarea programelor destinate prevenirii şi combaterii abandonului şcolar.
Proiectul are un rol important în creşterea nivelului de educaţie şi de pregătire, dobândire de aptitudini, competenţe, abilităţi, aducându-şi contribuţia la dezvoltarea capitalului uman şi la creşterea competivităţii.
Se adresează cadrelor didactice, părinților, elevilor, reprezentanților comunității locale.
Name of Compiler
Achihăiței Mihaela Cornelia
Achihăiței Radu
Name of Institution
Liceul “Alexandru cel Bun” Botoșani
Role in the institution
Profesori

20 December 2014

Final Partners’ meeting

The fourth partners’ meeting took place in Florence (IT) on 15 December 2014. The meeting had the objective to check the activities carried out since the third meeting of the project and share and assess the in progress results. A special focus has been dedicated to the presentation of the strategies to solve the case scenarios.