Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Publications

Homepage > Database > Publications

TITLE OF THE PUBLICATION
„Salvaţi Copiii de Abandon si Neintegrare” – SCAN, proiect POSDRU/91/2.2/S/61264 în Județul Botoșani
SURNAME AND NAME OF AUTHOR(S)
n/a
PUBLISHER
Ziare Botosani web site
PLACE AND DATE OF PUBLICATION
Botoșani, 23 mai 2013
TYPE OF PUBLICATION
Web Article
LANGUAGE OF THE DOCUMENT
Romanian
LANGUAGE OF THE REVIEW
Romanian
THEMATIC AREA
Identification of students’ at risk
DESCRIPTION OF CONTENTS
INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECTUL
„Salvaţi Copiii de Abandon si Neintegrare” – SCAN, proiect POSDRU/91/2.2/S/61264
• Beneficiar: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iași,
• Partener transnaţional: VIA University College Danemarca,
• Parteneri naţionali:
• Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi,
• Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani,
• Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui,
• Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş,
• Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş,
• Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila
Obiectivele proiectului SCAN au constat în:
- Prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar în rândul elevilor din învățământul secundar superior;
- Diminuarea riscului de apariţie a fenomenului de abandon şcolar
- Realizarea strategiilor educaţionale destinate tuturor elevilor în situaţie de risc/abandon şcolar;
- Dezvoltarea resurselor umane implicate în educaţia elevilor în situaţie de risc/abandon şcolar;
- Inovarea serviciilor educaţionale destinate tuturor categoriilor de persoane implicate în educaţia elevilor în situaţie de risc/abandon şcolar;
- Dezvoltarea parteneriatelor şcoală – comunitate – părinţi, care vor contribui la diminuarea riscului de abandon şcolar.
Tipurile de activităţi derulate:
- Acordarea subvențiilor pentru elevii aflați în situație de risc sau abandon;
- Transfer de know-how (a şti cum să faci / schimb de experienţă) inter și intraregional;
- Cercetarea cauzelor abandonului școlar și a nevoilor de reintegrare;
- Dezvoltarea cadrului metodologic privind combaterea abandonului şcolar;
- Monitorizarea păstrării elevilor în sistemul de educație continuă. Selecția subiecților cu abandon școlar beneficiari ai strategiilor de intervenție;
- Realizarea de instrumente inovatoare pentru diminuarea abandonului școlar (ghidul de consiliere, teste, mediatori sociali, parteneriate etc);
- Identificarea exemplelor naționale de bune practici în prevenirea și diminuarea abandonului școlar;
- Realizarea de activități educaționale integrate, în parteneriat, pentru creșterea șanselor de succes școlar și/sau prevenirea abandonului școlar;
- Realizarea de activități de tip: școală dupa scoală (after school), a doua șansă, educație nonformală (cercuri, ateliere de educație, echipe sportive, cluburi, tabere specializate etc);
- Furnizarea serviciilor de consiliere a elevilor în vederea creșterii stimei de sine (activități de gestionare a resurselor, verificarea disponibilităților și a potențialului creativ);
- Realizarea de activități de educație socială cu stimularea inițiativelor grupurilor și comunitățiilor;
COMMENTS ON THIS PUBLICATION
152 de elevi au fost sprijiniţi, în perioada anilor școlari 2011-2012 și 2012-2013, cu bursă în cuantum lunar de 400 lei, constând în servicii educaţionale:
- Servicii de cazare în internat şi masă la cantină;
- Program after-school după amiaza
- Alte servicii educaţionale/proiecte: spectacole, excursii tematice, proiecte educaţionale etc.
Elevii au primit rechizite (rucsacuri, caiete etc)
Bursa s-a acordat timp de 10 luni/an şcolar în perioada 1 sept. 2011-30 iunie 2013.
Cei 152 elevi au fost şcolarizaţi în 6 clase din 5 licee ale judeţului Botoşani, astfel:
• Liceul ”Alexandru cel Bun” Botoșani – o clasa a IX-a și una a XI-a;
• Liceul Tehnologic ”Elie Radu” Botoșani – o clasa a IX-a;
• Colegiul Tehnic ”Gh. Asachi” Botoșani – o clasa a XI-a;
• Liceul Teoretic ”Nicolae Iorga” Botoșani – o clasa a IX-a;
• Seminarul Teologic Liceal ”Sf. Ioan Iacob” Dorohoi – o clasa a IX-a
Identificarea elevilor aflaţi în risc de abandon a fost realizată în anul şcolar 2011-2012 în toate unităţile de învăţământ din judeţ. Au fost vizaţi elevi din clasele a VIII-a şi a X-a aflaţi în risc de abandon, precum şi elevi care au abandonat clasa a IX-a şi a XI-a. La identificarea acestor elevi s-au utilizat mijloace specifice şi au participat specialişti – psihologi ai Universităţii „Al.I.Cuza” Iaşi şi din unităţile de învăţământ ale judeţul Botoșani.
Selecţia elevilor s-a realizat după regulile proiectului, de către comisii mixte constituite în acest scop.
Un număr de 26 elevi participă gratuit (subvenţionaţi din fondurile proiectului) in Tabară specializată „ArtEd” Durău. 13 elevi au participat în 2011 şi 13 au participat în august 2012.
Au participat la cursuri de formare un număr de 96 profesori, care predau la elevii claselor SCAN ori au fost implicați în activitățile proiectului.
Formarea s-a făcut de către profesori universitari ai Universității ”Alexandru Ioan Cuza” Iaşi și a vizat: strategii motivaționale și managementul stresului, strategii de educație nonformală și educație dincolo de şcoală/Outdoor, TIC.
Name of Compiler
Achihăiței Mihaela Cornelia
Achihăiței Radu
Name of Institution
Liceul "Alexandru cel Bun" Botoșani
Role in the institution
Profesori

20 December 2014

Final Partners’ meeting

The fourth partners’ meeting took place in Florence (IT) on 15 December 2014. The meeting had the objective to check the activities carried out since the third meeting of the project and share and assess the in progress results. A special focus has been dedicated to the presentation of the strategies to solve the case scenarios.