Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Publications

Homepage > Database > Publications

TITLE OF THE PUBLICATION
"Efectele migrației: copiii rămași acasă"
SURNAME AND NAME OF AUTHOR(S)
Georgiana Toth
Alexandru Toth
Ovidiu Voicu
Mihaela Ştefănescu
PUBLISHER
Fundaţia Soros România
PLACE AND DATE OF PUBLICATION
2 octombrie 2007
TYPE OF PUBLICATION
Research
LANGUAGE OF THE DOCUMENT
Romanian
LANGUAGE OF THE REVIEW
Romanian
THEMATIC AREA
Integration of immigrants students
DESCRIPTION OF CONTENTS
“Migrație si dezvoltare » este un program inițiat, finanțat şi implementat de către Fundația Soros România.
Obiectivul programului este identificarea modelelor de integrare ale migrației externe temporare şi a efectelor asociate acesteia în politica autorităților centrale şi locale şi promovarea acelor modele care permit minimizarea efectelor negative şi maximizarea celor pozitive.
Programul a fost lansat în anul 2006, într‐un context specific, marcat de apropierea momentului integrării efective a României în Uniunea Europeană.
Migrația românilor, ținută sub un control strict în timpul regimului comunist, a cunoscut o expansiune deosebită în anii `90, atât ca volum al fluxurilor migratorii, cât şi prin diversificarea acestora din punct de vedere al destinațiilor, motivelor şi structurii de status socio‐economic a populației de migranți. Fenomenul migrației a urmat o tendință ascendentă şi a implicat toate păturile societății, devenind totodată unul dintre fluxurile migratorii importante la nivel european. În ultimii ani, migrația externă s‐a impus pregnant drept unul dintre fenomenele definitorii pentru societatea românească.
La sfârşitul anului 2006 Fundația Soros a lansat prima cercetare la nivel național asupra migrației românilor în străinătate pentru muncă: Locuirea temporară în străinătate. Migrația economică a românilor: 1990‐2006 .
Studiul prezintă profilul celor care au plecat la muncă în străinătate (câți, cine, unde şi cum) precum şi cauzele şi consecințele migrației pentru muncă în străinătate, după 1989.
În martie 2007 a fost lansat al doilea studiu din cadrul programului Politici şi instituții în migrația internațională: migrația pentru muncă din România. 1990‐2006.
Programul a continuat pe parcursul anului 2007 prin abordarea focalizată a unor aspecte pe care analizele precedente le‐au relevat ca fiind printre cele mai importante efecte ale migrației.
COMMENTS ON THIS PUBLICATION
Proiectul abordează efectele fenomenului la două niveluri:
• efecte sociale la nivel local (în comunități): situația copiilor migranților şi probleme legate de dezvoltarea comunităților
• efecte economice şi sociale cu impact la nivel național: schimbările de pe piața forței de muncă şi imigrația
Studiul lansat în 2 octombrie 2007 prezintă rezultatele parțiale ale
cercetărilor privind efectele sociale ale migrației în domeniul protecției copiilor.
Studiul analizează schimbările succesive ale legislației în domeniu şi ale atribuțiilor principalelor instituții publice implicate, precum şi efectele acestor schimbări. Studiul permite atât înțelegerea evoluției
fenomenului, cât şi estimarea impactului unor eventuale noi modificări ale configurației instituționale.
Name of Compiler
Achihăiței Mihaela Cornelia
Achihăiței Radu
Name of Institution
Liceul "Alexandru cel Bun" Botoșani
Role in the institution
Profesori

20 December 2014

Final Partners’ meeting

The fourth partners’ meeting took place in Florence (IT) on 15 December 2014. The meeting had the objective to check the activities carried out since the third meeting of the project and share and assess the in progress results. A special focus has been dedicated to the presentation of the strategies to solve the case scenarios.