Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Publications

Homepage > Database > Publications

TITLE OF THE PUBLICATION
«Integrarea imigranților: un nou studiu compară și plasează România în raport cu alte țări din Europa și America de Nord»
SURNAME AND NAME OF AUTHOR(S)
n/a
PUBLISHER
Fundația Soros România website
PLACE AND DATE OF PUBLICATION
1 martie 2011
TYPE OF PUBLICATION
Web Article
LANGUAGE OF THE DOCUMENT
Romanian
LANGUAGE OF THE REVIEW
Romanian
THEMATIC AREA
Integration of immigrants students
DESCRIPTION OF CONTENTS
Articolul face referire la studiul publicat de către British Council și Migration Policy Group, care arată că România este mai bine pregătită decât majoritatea țărilor din regiune pentru lucrătorii migranți și familiile acestora, cu politici asemănătoare celor din noile țări de imigrație a forței de muncă.
Principalele comunități de imigranți în România provin din Republica Moldova, Turcia și China, iar județele cele mai atractive pentru imigranți sunt București – Ilfov, Iași, Cluj-Napoca, Constanța, Galați, Prahova și Timiș. În 2009 au fost înregistrați peste 59,000 de străini cu ședere legală în România.
Migrant Integration Policy Index (MIPEX: www.mipex.eu) evaluează și compară politicile de integrare din 31 de țări din Europa și America de Nord. Rezultatele arată că, în timp ce schimbarea se face într-un ritm foarte lent, există încă o serie de obstacole în ceea ce privește modul de viață al imigranților, modul de lucru și participarea lor în societate.
Conform MIPEX III, punctul forte al României îl reprezintă legile anti-discriminare solide, care au fost îmbunătățite în mod succesiv din anul 2000 când au fost adoptate și până în prezent, pentru a fi în concordanță cu tendința generală europeană. Toti rezidenții, indiferent de etnie, religie, rasă și naționalitate, se bucură de legi mai bune în România decât în majoritatea țărilor din Europa și din regiune, legi care se extind dincolo de standardele minime. România este una din cele 15 țări din Europa în care protecția împotriva discriminării acoperă toate aspectele vieții.
Ariile care necesită îmbunătățire în România se referă la participarea imigranților la viața politică, cetățenia și educația.
România a implementat politici bine definite adresate nevoilor specifice elevilor imigranți, situate deasupra mediei pentru Europa Centrală, dar are de îmbunătățit accesul la sistemul educational.
România a fost inclusă pentru prima data în MIPEX, în ediția actuală, împreună cu Bulgaria și Statele Unite ale Americii. Cea de-a treia ediție acoperă o nouă arie de analiză referitoare la politica privind educația elevilor migranți și indicatori noi privind mobilitatea pe piața muncii și implementarea politicilor de integrare.
COMMENTS ON THIS PUBLICATION
Prin studiul MIPEX III sunt oferite informații relevante și de încredere guvernelor, instituțiilor civile și publicului larg necesare pentru a compara politicile de integrare a migranților între țări și raportate la anumite perioade de timp.
Indicele Politicilor de Integrare a Migrantilor, MIPEX va constitui pentru toți actorii din România, interesați de domeniul imigrației și integrarea străinilor, un instrument valoros și o bază solidă pentru îmbunătățirea cadrului legal, în scopul fundamentării și dezvoltării de politici de integrare a imigranților.
Pentru studiul din România, British Council a avut ca partener Fundația Soros, prin programul Migrație și Dezvoltare. Rezultatele MIPEX pentru România au fost prezentate și dezbătute în cadrul unui eveniment ce a avut loc în București, în data de 18 aprilie 2011.
Pentru mai multe detalii despre MIPEX și pentru accesarea online a variantei interactive a indexului: www.mipex.eu
Twitter tag: #MIPEX
Name of Compiler
Mihaela Cornelia Achihăiței
Radu Achihăiței
Name of Institution
Liceul “Alexandru cel Bun” Botoșani
Role in the institution
Profesori

20 December 2014

Final Partners’ meeting

The fourth partners’ meeting took place in Florence (IT) on 15 December 2014. The meeting had the objective to check the activities carried out since the third meeting of the project and share and assess the in progress results. A special focus has been dedicated to the presentation of the strategies to solve the case scenarios.