Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Publications

Homepage > Database > Publications

TITLE OF THE PUBLICATION
«Noi reglementări referitoare la regimul străinilor în România»
SURNAME AND NAME OF AUTHOR(S)
n/a
PUBLISHER
Fundația Soros România website
PLACE AND DATE OF PUBLICATION
16 august 2011
TYPE OF PUBLICATION
Web Article
LANGUAGE OF THE DOCUMENT
Romanian
LANGUAGE OF THE REVIEW
Romanian
THEMATIC AREA
Integration of immigrants students
DESCRIPTION OF CONTENTS
În cadrul articolului este anunțată promulgarea, în luna iulie 2011, a fost promulgată Legea nr. 157/11.07.2011 care introduce noile reglementări referitoare la regimul străinilor în România.
Numeroase organizații neguvernamentale salută apariția aceste legi referitoare la completarea și modificarea unor acte normative privind regimul străinilor în România. Totodată, apreciază transparența și disponibilitatea Ministerului Administrației și Internelor de a conlucra cu societatea civilă în cadrul procesului de elaborare a proiectului legislativ și de a include observațiile și sugestiile formulate în scopul îmbunătățirii reglementărilor specifice.
Noua Lege 157/11.07.2011 îmbunătățește substanțial cadrul normativ actual privind regimul străinilor și oferă posibilitatea ca, în viitor, România să gestioneze fenomenul imigrației într-un mod mai eficient și cu beneficii pentru toți actorii implicați.
COMMENTS ON THIS PUBLICATION
Noul act normativ vizează o serie de modificări pozitive printre care se remarcă: reglementări referitoare la Spațiul Schengen; facilitarea accesului și participării pe piața muncii pentru lucrătorii migranți cu înaltă calificare, acordarea dreptului la muncã pentru străinii cu tolerare pe teritoriu național, armonizarea cadrului privind reunificarea familiei, posibilitatea de schimbare a scopului vizei pe perioada şederii, proceduri care ușurează accesul străinilor la servicii de bază și încurajează integrarea lor printr-un acces mai simplificat la educație, formare profesională și piața muncii, protejarea și suportul crescut acordat străinilor care fac parte din grupurile vulnerabile sau sunt victime ale traficului de ființe umane.
Organizațiile neguvernamentale active în domeniul imigrației își manifestă sprijinul și își exprimă disponibilitatea de colaborare cu instituțiile statului în scopul perfectării continue a cadrului legislativ și de implementare a normelor existente privind străinii în România. În acest sens, avem în vedere inclusiv participarea pentru consultãri la lucrãrile Grupului de coordonare a implementãrii Strategiei Naţionale privind Imigraţia 2011-2014.
Name of Compiler
Mihaela Cornelia Achihăiței
Radu Achihăiței
Name of Institution
Liceul “Alexandru cel Bun” Botoșani
Role in the institution
Profesori

20 December 2014

Final Partners’ meeting

The fourth partners’ meeting took place in Florence (IT) on 15 December 2014. The meeting had the objective to check the activities carried out since the third meeting of the project and share and assess the in progress results. A special focus has been dedicated to the presentation of the strategies to solve the case scenarios.