Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Publications

Homepage > Database > Publications

TITLE OF THE PUBLICATION
« GHID pentru structurile cu responsabilităţi în prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar de la nivelul unităţii şcolare, de la nivel judeţean şi de la nivel naţional »
SURNAME AND NAME OF AUTHOR(S)
Institutul de Științe ale Educației
PUBLISHER
Institutul de Științe ale Educației
PLACE AND DATE OF PUBLICATION
2011
TYPE OF PUBLICATION
Book
LANGUAGE OF THE DOCUMENT
Romanian
LANGUAGE OF THE REVIEW
Romanian
THEMATIC AREA
School bullying
DESCRIPTION OF CONTENTS
Acest ghid prezintă câteva elemente centrale pentru sistemul de monitorizare şi evaluare a manifestărilor de violenţă în şcoală:
- instrumentul/fişa de înregistrare a actelor de violenţă şi instrucţiunile de completare /administrare a bazei de date;
- instrucţiuni privind înregistrarea electronică a situaţiilor de violenţă
- nomenclatorul actelor de violenţă în şcoală (descrierea categoriilor / tipurilor de manifestare a violenţei propuse pentru monitorizare);
- instrucţiuni privind utilizarea bazei de date privind situaţiile de violenţă şcolară;
- sistemul de indicatori de evaluare a fenomenelor de violenţă în şcoală;
- sistemul de raportare a fenomenelor de violenţă.
Ghidul cuprinde următoarele capitole :
Introducere
1. Înregistrarea situaţiilor de violenţă
2. Nomenclatorul actelor de violenţă în şcoală
3. Utilizarea bazei de date
4. Indicatori de monitorizare şi evaluare a violenţei în şcoală
5. Sistemul de raportare
COMMENTS ON THIS PUBLICATION
Ghidul de faţă a fost elaborat în cadrul proiectului « Tinerii împotriva violenţei » pentru orientarea echipelor implicate în dezvoltarea unui sistem electronic de înregistrare a situaţiilor de violenţă în spaţiul şcolar: actori de la nivelul unităţilor şcolare, factori de decizie de la nivel judeţean şi naţional. Există cel puţin patru arii generale în care activităţile anti-violenţă de la nivelul şcolii pot fi sprijinite de datele statistice obţinute din baza de date:
- Realizarea unei fotografii privind starea de fapt în domeniul violenţei şcolare la nivelul propriei unităţi cât şi la nivelul celorlalte unităţi din judeţ/la nivel naţional; diagnoza bazată pe date cantitative elimină aprecierile subiective cu privire la incidenţa anumitor tipuri de acte de violenţă, categoriile de agresori etc.
- Realizarea unor analize comparative ale situaţiei înregistrate în propria şcoală cu cele înregistrate în celelalte unităţi de învăţământ din judeţ/la nivel naţional; fiind o abordare metodologică unitară, aceste comparaţii vor putea fi validate;
- Elaborarea de prognoze privind evoluţiile viitoare ale fenomenelor de violenţă monitorizate, în special a celor care au o incidenţă mai ridicată;
- Evaluarea impactului intervenţiilor iniţiate de şcoală pentru diminuarea fenomenelor de violenţă prin utilizarea unor ţinte şi rezultate cuantificabile.
Astfel strategiile de prevenire şi combatere a fenomenelor de violenţă la nivelul şcolii cât şi de la nivel judeţean şi naţional se vor putea sprijini pe date cuantificabile, verificabile şi comparabile, în toate etapele principale de elaborare: planificare, analiza opţiunilor de intervenţie, implementarea planului de acţiune, monitorizare, evaluare şi dezvoltarea unor măsuri corective.
Name of Compiler
Mihaela Cornelia Achihăiței
Radu Achihăiței
Name of Institution
Liceul "Alexandru cel Bun" Botoșani
Role in the institution
Profesori

20 December 2014

Final Partners’ meeting

The fourth partners’ meeting took place in Florence (IT) on 15 December 2014. The meeting had the objective to check the activities carried out since the third meeting of the project and share and assess the in progress results. A special focus has been dedicated to the presentation of the strategies to solve the case scenarios.