Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Publications

Homepage > Database > Publications

TITLE OF THE PUBLICATION
“Prevenirea Şi Combaterea Violenţei În Şcoală”

Ghid practic pentru directori şi cadre didactice
SURNAME AND NAME OF AUTHOR(S)
M. Jigău (Coord.)

Magdalena Balica
Ciprian Fartuşnic
Aurora Liiceanu
Andreea Măruţescu
Doina Săucan
Lucian Voinea
PUBLISHER
Institutul de Științe ale Educației
Lucrarea este tipărită cu sprijinul Reprezentanței UNICEF în România
PLACE AND DATE OF PUBLICATION
2006
TYPE OF PUBLICATION
Book
LANGUAGE OF THE DOCUMENT
Romanian
LANGUAGE OF THE REVIEW
Romanian
THEMATIC AREA
School bullying
DESCRIPTION OF CONTENTS
Ghidul are ca scop ameliorarea fenomenelor de violenţă în şcoală şi promovarea în rândul actorilor cheie ai şcolii instrumente şi modele de bune practici.
Acest ghid a apărut ca urmare a experienţei noastre de documentare şi cercetare privind fenomenul de violenţă în şcoală.
Ghidul cuprinde două părţi distincte: partea I, în care se prezintă ghidul propriu-zis şi partea a II-a – care cuprinde un set de 9 module de formare pe o tematică diversă privind violenţa în şcoală. Partea I este structurată în două secţiuni, oferind în acelaşi timp două abordări complementare. Vizează o perspectivă managerialăasupra problematicii violenței în școli.Partea a II-a încearcă să detalieze aspecte mai concrete ale problematicii violenței în școală, care pot oferi un sprijin în aplicarea unei strategii anti-violență.

Prima secţiune, cu titlul I. Cum dezvoltăm o strategie anti-violenţă la nivelul şcolii noastre, se adresează în primul rând echipelor manageriale care doresc să îşi proiecteze o strategie de prevenire şi intervenţie privind violenţa în şcoală. Informaţiile, sugestiile şi instrumentele oferite spre consultare în această secţiune au menirea de a fi un sprijin util pentru identificarea fenomenelor de violenţă şcolară în contextul specific al fiecărei şcoli (forme, cauze, gravitate etc.), precum şi pentru a elabora în mod concret strategia de prevenire şi intervenţie, ca parte integrată a planului de dezvoltare şcolară. Principalele teme abordate în această secţiune sunt:
• identificarea fenomenele de violenţă şcolară;
• definirea problemelor legate de violenţa şcolară;
• dezvoltarea unor măsuri de prevenire şi intervenţie;
• proiectarea unei strategii anti-violenţă.

Secţiunea a doua, II. Forme şi cauze ale manifestărilor de violenţă în şcoală - modalităţi de prevenire şi intervenţie, tratează într-o manieră concretă ipostaze posibile ale violenţei în şcoală şi cauzele acesteia.
Principalele teme supuse atenţiei sunt următoarele:
• elevul violent;
• elevul victimă a violenţei;
• cauze familiale ale violenţei;
• violenţa profesorilor;
• comunicarea didactică şi violenţa;
• regulamentul şcolar.
Fiecare subcapitol cuprinde o serie de consideraţii generale cu
privire la problema pusă în discuţie, date de cercetare, instrumente şi sugestii de activităţi la nivelul şcolii. Partea a II-a cuprinde 9 module de formare care au stat la baza activităţilor realizate în două şcoli pilot din Bucureşti: Liceul „Iulia Haşdeu” şi Şcoala generală nr. 49. Aceste module vă pot oferi sugestii cu privire la modul în care pot fi organizate activităţi de conştientizare a problemelor legate de violenţă în şcoala dumneavoastră, dar şi sugestii de organizare a unor sesiuni de formare adresate cadrelor didactice. Temele propuse prin modulele de formare sunt următoarele:
• Violenţa umană. Dimensiuni psihologice şi sociale
• Abordări ale violenţei. Percepţii, concepte-cheie, tipologii
• Violenţă şi victimizare. Elevii - categorie de risc
• Forme şi cauze ale violenţei în şcoală. Perspectiva individuală, familială, şcolară, mass-media
• Violenţa subiectivă şi violenţa obiectivă în spaţiul şcolar
• Deficienţele de comunicare ca sursă a violenţei şcolare
• Evaluarea învăţării elevilor - sursă a violenţei sau mecanism de reglare a comportamentelor violente în şcoală?
• Strategii anti-violenţă la nivelul clasei
• Strategii de intervenţie privind violenţa la nivelul şcolii
COMMENTS ON THIS PUBLICATION
Ghidul se doreşte să vină în sprijinul directorilor şi cadrelor didactice care sunt interesate de a dezvolta în şcolile lor o cultură a non-violenţei, bazată pe o strategie de prevenire a surselor şi cauzelor acesteia
Ca urmare ghidul intenţionează să ofere directorilor şi cadrelor didactice:
• informaţii sintetice cu privire la problematica violenţei şcolare, aşa cum au fost surprinse de cercetarea recentă realizată în peste 1200 de şcoli din România;
• sugestii de elaborare a unei strategii de prevenire şi combatere a violenţei la nivelul şcolii, adaptată contextului specific în care aceasta îşi desfăşoară activitatea;
• instrumente de identificare a surselor şi cauzelor violenţei şcolare (chestionare, ghiduri de interviu, anchete în familie etc.);
• sugestii de activităţi ce pot fi derulate în cadrul unei strategii de prevenire şi combatere a violenţei, multe dintre acestea culese din experienţa altor şcoli;
• teme de reflecţie, exerciţii şi subiecte controversate care să stimuleze o comunicare reală între toţi actorii şcolari cu privire la problematica violenţei;
• un set de module pentru activităţi de formare a cadrelor didactice în vederea conştientizării problematicii legate de violenţa în şcoală.
Acest ghid poate deveni un instrument de reflecţie asupra practicilor noastre şcolare, asupra viziunilor despre educaţie şi rolul acesteia, asupra a ceea ce ne dorim de la comunicarea cu elevii, părinţii, profesorii sau alţi membri ai comunităţii.
Name of Compiler
Mihaela Cornelia Achihăiței
Radu Achihăiței
Name of Institution
Liceul “Alexandru cel Bun” Botoșani
Role in the institution
Profesori

20 December 2014

Final Partners’ meeting

The fourth partners’ meeting took place in Florence (IT) on 15 December 2014. The meeting had the objective to check the activities carried out since the third meeting of the project and share and assess the in progress results. A special focus has been dedicated to the presentation of the strategies to solve the case scenarios.