Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Publications

Homepage > Database > Publications

TITLE OF THE PUBLICATION
Öğrenciler Arası Zorbalık
SURNAME AND NAME OF AUTHOR(S)
Karaman Kenepekçi Yasemin, Çinkir Şakir
PUBLISHER
Pegema Publishing
PLACE AND DATE OF PUBLICATION
Ankara, 2003
TYPE OF PUBLICATION
Web Article
LANGUAGE OF THE DOCUMENT
Turkish
LANGUAGE OF THE REVIEW
Turkish
THEMATIC AREA
School bullying
DESCRIPTION OF CONTENTS
Araştırmanın temel amacı, eğitimcilerin okul zorbalığıyla ilgili ne tür cevaplar verdiklerini ortaya koymaktır. Bu görüşlere ulaşabilmek için, araştırmacılar, eğitimcilere , kendileri tarafından geliştirilen veri toplama aracı uygulanmıştır. Araştırmacılar eğitimcilerin görüşlerini frekans ve yüzde kullanarak değerlendirmişlerdir. Eğitimciler, bedensel zorbalık konusu dahilinde itme davranışının, sözel zorbalık kategorisi içinde ad takma ve alay etme davranışlarının duygusal zorbalık kategorisi içinde eşyalara
zarar verme davranışının ve cinsel zorbalık kategorisi içinde cinsellik içeren sözler söyleme davranışlarının okullarda çok sık uygulandığını belirtmişlerdir. Ayrıca bu zorbalıkların genelde okulda bahçesinde gerçekleştiğini, bu olaylar ı olayların önüne genellikle bireysel çabalarıyla geçtiklerini, okul yönetiminin zorbalık uygulayan öğrencilere karşı daha çok söze dayalı uyarılarda bulunduğunu, genellikle erkek öğrencilerin, sorunlarını nasıl çözeceklerini bilemedikleri için zorbalığa başvurduklarını ifade etmiştir.
COMMENTS ON THIS PUBLICATION
Bu araştırma, Eğitimcilere Göre Zorbalığın Uygulandığı Yerler Eğitimcilere Göre Zorbalığın Giderilmesi için Yapılanlar Zorbalığa Karşı Okul Yönetimi Tarafından Uygulanan Yaptırımlar Zorba Öğrenciler Öğrencilerin Zorbalığa Başvurma Nedenleri Eğitimcilerin Okul Zorbalığının Önlenmesine Yönelik Önerileri konuları çerçevesinde tablolar grafikler ve yüzdelikler göstererek Öğrenciler arası zorbalık konusuyla ilgili açık, net, kullanışlı bilgiler vermiştir. Son olarak, bu araştırma Milli
Eğitim Bakanlığına, okul yönetimine, öğretmenlere, öğrencilere, velilere ve
araştırmacılara yönelik olarak çeşitli faydalı stratejiler vererek bu sorunun çözülmesinde önemli bir yol göstermiştir.
Name of Compiler
Mustafa Bayrakcı
Name of Institution
Kırıkkale University
Role in the institution
Researcher

20 December 2014

Final Partners’ meeting

The fourth partners’ meeting took place in Florence (IT) on 15 December 2014. The meeting had the objective to check the activities carried out since the third meeting of the project and share and assess the in progress results. A special focus has been dedicated to the presentation of the strategies to solve the case scenarios.