Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Publications

Homepage > Database > Publications

TITLE OF THE PUBLICATION
Türk Lise Öğrencilerinde Okul Terkinin Yordanması: Aracı ve Etkileşim Değişkenleri ile Bir Model Test
SURNAME AND NAME OF AUTHOR(S)
Özer Arif, Gençtanirim Dilek, Ergene Tuncay
PUBLISHER
The National Center for Biotechnology Information
PLACE AND DATE OF PUBLICATION
USA, 2011
TYPE OF PUBLICATION
Newspaper / Magazine article
LANGUAGE OF THE DOCUMENT
Turkish
LANGUAGE OF THE REVIEW
Turkish
THEMATIC AREA
Identification of students’ at risk
DESCRIPTION OF CONTENTS
Araştırmada ilk olarak disiplin cezası almanın, anti-sosyal davranışların ve sigara-alkol kullanımının, dürtüsel davranma ile okulu terk etme riski arasında bulunan ilişkiye hiç bir etkisinin olmadığı incelenmiştir. İkinci olarak öğretmen desteğinin ve antisosyal davranış etkileşiminin okulu terk etme riski üzerinde etkisi olup olmadığı test edilmiştir. Araştırma 2009-2010 yıllında Ankara’da genel liselere devam eden 478 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Sonuçlara göre, okulu terk etme riskinin, aile ve arkadaş desteği sayesinde azalmış ve dürtüsel davranma yüzünden ise artmıştır. Ayrıca disiplin cezası, alkol-sigara kullanımı ve toplum karşıtı davranışlar okulu terk etme riskini artıran aracı değişkenlerdir. Ayrıca bunu değiştirebilen etmenlerden birisi de öğretmenlerin destekleridir. Öğrencilerin cinsiyet ve başarıları ile okulu terk etme riskleri arasında anlamlı bir ilişki yoktur.
COMMENTS ON THIS PUBLICATION
Araştırma okullardaki şiddet davranışlarının önlenebilmesi için önerdiği önemli ipuçları sayesinde kullanışlılık ve önemlilik kazanmıştır. Aynı zamanda elde edilen bu sonuçlar daha önce yapılan araştırmaların sonuçlarıyla desteklenmiş ve daha net bilgiler göstermesini sağlamıştır. Bu konuda öğretmenlerin üzerine çok iş düştüğünü belirterek sorunun çözümlenmesinde bir yol göstermiştir. Bununla ilgili ise öğretmenin koruyucu bir faktör olduğunu ifade ederek önerisini güçlendirmiştir. Aynı zamanda ailelerinden destek alan öğrencilerin de okullarda daha az şiddete maruz kaldığını ifade eden bu araştırma aynı zamanda öğretmenin yükünü azaltmıştır.
Name of Compiler
Mustafa Bayrakcı
Name of Institution
Kırıkkale University
Role in the institution
Researcher

20 December 2014

Final Partners’ meeting

The fourth partners’ meeting took place in Florence (IT) on 15 December 2014. The meeting had the objective to check the activities carried out since the third meeting of the project and share and assess the in progress results. A special focus has been dedicated to the presentation of the strategies to solve the case scenarios.