Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Publications

Homepage > Database > Publications

TITLE OF THE PUBLICATION
Eğitim Sisteminde Önemli Bir Sorun: Okulu Bırakma
SURNAME AND NAME OF AUTHOR(S)
Tayli Asli
PUBLISHER
Turkish Association of Psychological
PLACE AND DATE OF PUBLICATION
Ankara, 2008
TYPE OF PUBLICATION
Web Article
LANGUAGE OF THE DOCUMENT
Turkish
LANGUAGE OF THE REVIEW
Turkish
THEMATIC AREA
Identification of students’ at risk
DESCRIPTION OF CONTENTS
Araştırma ilk olarak, okul bırakma sorunun sadece Türkiye’ye değil aynı zamanda birçok ülkeye ait eğitimsel bir sorun olduğuna değinmiştir. Bu sorunun oranının azaltılmasının da bu ülkenin başlıca sorunu olduğunu ve bu yüzden önceliğe sahip olduğunu belirtmiştir. Aslında, bu sorunun asıl temeli eğitim sisteminin kalitesizliğidir. Bu çalışmanın temel amacı ise; neden öğrencilerin okulu bıraktıklarını ve bunun nasıl sonuçlanacağını tanımlamak aynı zamanda bu sorunun ne kadar önemli olduğuna değinmektir.
COMMENTS ON THIS PUBLICATION
Araştırma, okul sorununun düşük gelir, düşük vergi ve düşük meslek statüsü, işsizlik, suçlu, uyumsuz ve anti-sosyal davranışlar gibi olumsuz sonuçlardan bahsederek bu sorunun öğrenciler üzerinde ne denli negatif sonuçlar doğurduğunu ifade ettiği için önemli bir yere sahiptir. Toplumlar öğrencilerin okulu bırakmalarına neden olan veya olabilecek nedenleri keşfetmeli ve bunların önüne geçmeleri gerektiğini ifade etmesinin yanı sıra bunu başarabilmeleri için bazı programları, stratejileri önermesi nedeniyle araştırma önemli bir işlevsellik gösterir. Türkiye’nin okulu bırakma sorunuyla ilgili yeterince araştırma yapmamasına değinen araştırma, toplumun önemli bir sorununa parmak basmıştır. Bu da daha çok araştırmanın yapılmasına yol sağlayacaktır.
Name of Compiler
Mustafa Bayrakcı
Name of Institution
Kırıkkale University
Role in the institution
Researcher

20 December 2014

Final Partners’ meeting

The fourth partners’ meeting took place in Florence (IT) on 15 December 2014. The meeting had the objective to check the activities carried out since the third meeting of the project and share and assess the in progress results. A special focus has been dedicated to the presentation of the strategies to solve the case scenarios.