Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Publications

Homepage > Database > Publications

TITLE OF THE PUBLICATION
Okulu Bırakmanın Önlenmesi ve Önlemeye Yönelik Uygulamalar
SURNAME AND NAME OF AUTHOR(S)
Tayli Asli
PUBLISHER
Abant İzzet Baysal University Education Faculty
PLACE AND DATE OF PUBLICATION
Bolu, 2008
TYPE OF PUBLICATION
Web Article
LANGUAGE OF THE DOCUMENT
Turkish
LANGUAGE OF THE REVIEW
Turkish
THEMATIC AREA
Identification of students’ at risk
DESCRIPTION OF CONTENTS
Okulu bırakma hemen hemen her toplumun sahip olduğu eğitimsel sorunlardan biridir. Bu sorunun oranını düşürmek bir çok toplumun eğitimsel önceliklerinden bir olmuştur. Aslında okulu bırakma oranı düşük olması eğitim sisteminin kalitesiyle ilişkilendirilmektedir. Eğitimciler, bu sorunu çözebilmeleri için; akademik başarı programları, devam takibi uygulamaları, psikolojik danışmanlık hizmetleri, okul sonrası eğitsel kulüpler, akran öğreticiliği, özgeci davranış geliştirme, davranış yönetimi, atılganlık eğitimi, mesleki eğitim, alternatif okul programları gibi birçok önleme ve müdahale yöntemlerine sahiptir. Bu programlardan, okulu bırakma probleminin karmaşık ve bütüncül olan doğasına göre olması ayrıca okul yöneticileri, öğretmenler, veliler, psikolojik danışmaları ve diğer eğitsel birimlerin bu sorunun üstesinden gelmeleri için beraber olmaları gerekmektedir.
COMMENTS ON THIS PUBLICATION
Araştırmada eğitimin önemi ş ve ülkelerin gelişmişlik 1düzeyi ve öğrencilerine sunmuş olduğu eğitsel fırsatlarla bağlantılı olduğu vurgulanmıştır. Eğitimin tüm öğrencilere açık, fırsat eşitliği sunması gerektiğini de ifade ederek konuya eşit bir açıdan bakmıştır. Eğitimden yararlanırken akademik sorunların üzerinden gelinmelidir. Okul terki oranının yüksek olması gerçeğinin, bir ülkenin eğitimden yeterince yararlanamadığını ya da bu hizmetin dışında kaldığını göstermesi derhal yüksek oranın düşürülmesiyle ilgili duyarlı olduğunu gösterir. Okul bırakmanın önlenmesi için, öğrenciler eğitim süreçleri boyunca iyi ve doğru yönlendirilmelidir. Bu konuyla ilgili başka yerleşim alanlarının da kapsandığı araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu ifade eden bu araştırma diğer araştırmalara yol göstermiştir.
Name of Compiler
Murat Demirbaş
Name of Institution
Kırıkkale University
Role in the institution
Researcher

20 December 2014

Final Partners’ meeting

The fourth partners’ meeting took place in Florence (IT) on 15 December 2014. The meeting had the objective to check the activities carried out since the third meeting of the project and share and assess the in progress results. A special focus has been dedicated to the presentation of the strategies to solve the case scenarios.