Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Publications

Homepage > Database > Publications

TITLE OF THE PUBLICATION
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinde Okulu Bırakma Eğilimi Ve Nedenleri(Şanlıurfa İli Örneği)
SURNAME AND NAME OF AUTHOR(S)
Şimşek Hüseyin, Şahin Sevda
PUBLISHER
Abant İzzet Baysal University Education Faculty
PLACE AND DATE OF PUBLICATION
Bolu, 2012
TYPE OF PUBLICATION
Web Article
LANGUAGE OF THE DOCUMENT
Turkish
LANGUAGE OF THE REVIEW
Turkish
THEMATIC AREA
Identification of students’ at risk
DESCRIPTION OF CONTENTS
Bu araştırma, ilköğretim ikinci sınıfta öğrenim gören öğrencilerin okulu bırakma eğilimi ve nedenlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Betimsel tarama yöntemiyle elde edilen araştırma verilere, araştırmacıların kendi hazırladıkları bir anketle ulaşılmıştır. Anketler uygulanırken, üç farklı bölgeden basit tesadüfi yöntemle seçilen 16 ilköğretim okulu örnekleme alınmış ve bu okullarda öğrenim gören toplam 90 öğrenciye anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, ilköğretim ikinci sınıf öğrencilerinin genellikle %16,1 inin okulu bırakma eğilimine sahip oldukları ortaya konmuştur. Yapılan araştırmanın sonunda, cinsiyetin, öğrencilerin rahatsız edici tutum ve davranışlara sahip olması durumlarının okulu bırakma eğilimleri açısından farklılık yaratan etkenler olduğu görülmüştür.
COMMENTS ON THIS PUBLICATION
Soruna iki farklı çerçeveden bakan araştırma önce sorunun kendisiyle ilgili sonra da bu sorunun önüne geçilebilmesi için yapılan araştırmalarla ilgili açık bilgiler vererek gayet kullanışlı bir hal almıştır. Bu soruna neden olan durumları listeleyerek sorunun çözümüyle ilgili daha iyi bir yol göstermiştir. Ayrıca bu sorunun önüne geçilebilmesi için bazı kullanışlı, uygulandığında işe okulu bırakma oranının düşürme yeterliliğine sahip stratejileri listelemiştir. Bu açıdan, araştırma hem eğitimciler, hem aileler, hem de öğrenciler için önemli bir işleve sahiptir.
Name of Compiler
Murat Demirbaş
Name of Institution
Kırıkkale University
Role in the institution
Researcher

20 December 2014

Final Partners’ meeting

The fourth partners’ meeting took place in Florence (IT) on 15 December 2014. The meeting had the objective to check the activities carried out since the third meeting of the project and share and assess the in progress results. A special focus has been dedicated to the presentation of the strategies to solve the case scenarios.