Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Publications

Homepage > Database > Publications

TITLE OF THE PUBLICATION
Lise Öğrencilerinde Okulu Bırakma Eğilimi ve Nedenleri
SURNAME AND NAME OF AUTHOR(S)
Şimşek Hüseyin
PUBLISHER
Journal of Educational Sciences Research
PLACE AND DATE OF PUBLICATION
Ankara, 2011
TYPE OF PUBLICATION
Research
LANGUAGE OF THE DOCUMENT
Turkish
LANGUAGE OF THE REVIEW
Turkish
THEMATIC AREA
Identification of students’ at risk
DESCRIPTION OF CONTENTS
Araştırma, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki lise öğrencilerinin okulu bırakma eğilimlerini belirlemek ve ne tür faktörlerin okulu bırakma eğilimlerine etki ettiğini ortaya koymayı amaçlamıştır. Araştırmaya Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan sekiz il merkezinde toplam 54 liseden farklı sınıflarda okuyan ve rastgele olarak belirlenen 1106 öğrenci katılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler araştırmacıların kendileri tarafından hazırlanan bir anketle elde edilmiştir. Verilerin incelenmesinde değişkenlere bağlı olarak frekans ve yüzdeler baza alınmış, anlamlı farklılığa neden olabilecek durumlarda kay kare tekniği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler başta kişisel özellikler olmak üzere, aile özellikleri, eğitim sistemi, okul ve öğretmen gibi çeşitli değişkenlerin okulu bırakma eğiliminde etkili olduğunu göstermiştir. Aynı zamanda kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranla daha çok okul bırakma eğilimine sahip olduğu ortaya çıkmıştır.
COMMENTS ON THIS PUBLICATION
Araştırma, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde görülen okul, bırakma eğilimi, bu eğilimin nereden kaynaklandığını ve neye sonuçlanacağıyla ilgili detaylı bilgi verdiği için oldukça bilgilendirici bir araştırmadır. Aynı zamanda, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, bu soruna yol açabilecek etmenleri de ifade ederek soruna ayrı bir özerklik getirmiştir. Bununla da kalmayıp bünyesinde barındırdığı açık ve kullanışlı önerileriyle, sorunun çözülmesine yönelik bir çok katkıda bulunmuştur.
Name of Compiler
Mustafa Bayrakcı
Name of Institution
Kırıkkale University
Role in the institution
Researcher

20 December 2014

Final Partners’ meeting

The fourth partners’ meeting took place in Florence (IT) on 15 December 2014. The meeting had the objective to check the activities carried out since the third meeting of the project and share and assess the in progress results. A special focus has been dedicated to the presentation of the strategies to solve the case scenarios.