Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Publications

Homepage > Database > Publications

TITLE OF THE PUBLICATION
Göçmenlerin Fen Eğitiminde Desteklenmesi
SURNAME AND NAME OF AUTHOR(S)
Tanja Tajmel, Klaus Starl
PUBLISHER
Humboldt University
PLACE AND DATE OF PUBLICATION
Istanbul, 2005
TYPE OF PUBLICATION
Report
LANGUAGE OF THE DOCUMENT
Turkish
LANGUAGE OF THE REVIEW
Turkish
THEMATIC AREA
Integration of immigrants students
DESCRIPTION OF CONTENTS
Göçmenlerin Fen Eğitiminde İyileştirilmesi hedefi temel alınarak yola çıkılan bu projede 4 ülkeden toplam 6 katılımcı ile yürütülmektedir. Projenin amacı, uluslararası işbirliği yoluyla göçmen öğrencilerin Fen Eğitimi ve bu alanda kariyer seçmeye yönelik çalışmalarda desteklenmesidir. Bu projede hedef alınan grup ise göçmen çocukları oluşturmaktadır. Projenin amacına 3 tür etkinlikle ulaşılmaya çalışılmıştır.
1. Liselerde Üniversiteler tarafından kulüpler kurularak göçmen kızların doğrudan detsklenmesi. Bu doğrultuda göçmen kızların fen bilimleri alanında daha bilinçli ve kendilerine güvençli bir şekilde kariyer seçmeye yönlendirilmeleri amaçlanmaktadır.
2. Uzman kişilerden oluşan takımlar yoluyla öğrencilerin dilsel ve kültürel çeşitliliği düşünülerek Fen eğitiminde yeni yöntemlerin ve uygulamaların geliştirilmesi ve bir araya getirilmesi amaçlanmıştır.
3. Göçmenlerle çalışmakta olaran öğretmenlerin eğitminin kurumsallaştırılması. Böylelikle farklı ülkelerde Fen eğitimi alanındaki farklı yöntem ve standartların uyumlu hale getirilme çabası gösterilmektedir.
COMMENTS ON THIS PUBLICATION
Bu çalışmada farklı ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilen ve her ülkeye spesifik bir ‘’görev’’ verilerek göçmen öğrencilerin Fen Eğitimi desteklenilmeye çalışılmıştır. Bu görevler içerisinde: göçmen öğrencilerin bulundukları ülkelerin dilini daha etkili bir şekilde öğrenmelerinin başarılarını etkileyen en önemli faktör olduğu öne sürülmesi, öğrencilerin alanlardaki uygulamaları ortaya çıkarmaya ve paylaşmaya ve onların görüşlerini ve bilimsel yaklaşımlar yoluyla öğretmenlerin deneyimlerinin geliştirilmesine odaklanılması, kız öğrencilerin fen bilimlerine kazandırılması, öğretmenlerin fen öğretimine, fen bilimleri alanında kız öğrencilerin durumuna ilişkin farkındalıklarının artırılması ve karşılaşılan sorunları çözüm yolları bulunarak geliştirilmesi gibi, ve buna benzer önemli faktörleri göz önüne alarak başarı düzeyi yüksek bir çalışma sergilenmiştir.
Name of Compiler
Mustafa Bayrakcı
Name of Institution
Kırıkkale University
Role in the institution
Researcher

20 December 2014

Final Partners’ meeting

The fourth partners’ meeting took place in Florence (IT) on 15 December 2014. The meeting had the objective to check the activities carried out since the third meeting of the project and share and assess the in progress results. A special focus has been dedicated to the presentation of the strategies to solve the case scenarios.