Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Publications

Homepage > Database > Publications

TITLE OF THE PUBLICATION
Tekirdağ’daki Roman Öğrencilerin Akademik Başarısını Arttırma ve Sosyal Uyumlarının Geliştirilmesi Projesi
SURNAME AND NAME OF AUTHOR(S)
Tekirdağ Directorate of Education
PUBLISHER
Tekirdağ Directorate of Education
PLACE AND DATE OF PUBLICATION
Tekirdağ, 2012
TYPE OF PUBLICATION
Report
LANGUAGE OF THE DOCUMENT
Turkish
LANGUAGE OF THE REVIEW
Turkish
THEMATIC AREA
Integration of immigrants students
DESCRIPTION OF CONTENTS
Roman öğrencilerin ağırlıklı bulunduğu Tekirdağ ilçesindeki okullarda devamsızlık oranı çok yüksek tespit edilmiştir. Ayrıca Roman öğrencilerin akademik yönden öğrencilerin yeterli düzeydi olmaması ve bir üst öğrenim kurumuna öğrenci devamının yok denilecek kadar az olması bu projenin gerekçesi olarak öne sürülebilir. Diğer önemli bir husus ise, genel olarak Roman öğrencilere karşı bir ön yargının var olması ve bu önyargının çoğu zaman Roman öğrencileri sosyal-kültürel faaliyetlere yeterli katılımın gerçekleştirememelerine sebep olmaktadır.

Tekirdağ ilindeki Roman öğrencilerin yoğunlukta bulunduğu okullarda projenin amaçlarına ulaşılabilmesi için çeşitli etkinlikler düzenlenerek öğrencilerin akademik başarı düzeylerinin arttırılması, öğrencilerin düzenlenen sosyal-kültürel etkinliklere katılımlarının sağlanarak öğrencilerin sosyal becerilerinin geliştirilmesi ve toplumda Roman öğrencilere karşı farkındalık ve empati ortamının sağlanması hedeflenmektedir. Projenin amaçları şöyle sıralanabilir:


1. Roman öğrencilerin akademik başarılarının artırılması
2. Roman öğrencilerin sosyal-kültürel gelişimlerinin desteklenmesi
3. Roman öğrencilerin toplumla bütünleşmesinin desteklenmesi
4. Romanların eğitim sorunlarına ilişkin il çapında farkındalık sağlanması
5. Roman Mahallelerinde yer alan okulların güvenliğinin artırılması
COMMENTS ON THIS PUBLICATION
Roman öğrencilerin okullarda çoğunlukla bulunduğu Tekirdağ ilçesinde bir çok sorunla karşılaşılmaktadır. Bunlardan bazıları, devamsızlık oranlarının çok yüksek olması, akademik başarılarının çok düşük olması ve sosyal-kültürel yapıya uyum sağlamada zorlukların ortaya çıkması olarak nitelendirilebilir. Bu çalışma sayesinde, Roman öğrencilerin toplumun sosyo-kültürel yapısına uyum sağlamalarına, eğitim ve öğretim hayatlarını güvence altına almaları hedeflendirlmiş ve onları topluma kazandırmaya çalışılmıştır. Bu süreç içerisinde en önemli destek unsuru devlet ve devlete bağla olan kuruluşlar olarak görülmektedir. Devlet desteği sağlandıktan sonra ikinci aşama okullardaki aile birliklerinin bilinçlendirilmesi ve önyargıların ortadan kaldırılmasıdır. Diğer önemli bir nokta da güvenli eğitim ortamlarının sağlanmasıdır.
Name of Compiler
Murat Demirbaş
Name of Institution
Kırıkkale University
Role in the institution
Researcher

20 December 2014

Final Partners’ meeting

The fourth partners’ meeting took place in Florence (IT) on 15 December 2014. The meeting had the objective to check the activities carried out since the third meeting of the project and share and assess the in progress results. A special focus has been dedicated to the presentation of the strategies to solve the case scenarios.