Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Publications

Homepage > Database > Publications

TITLE OF THE PUBLICATION
Ilköğretim Müfettişlerinin Kaynaştirma Uygulamasina Ilişkin Görüş Ve Önerileri
SURNAME AND NAME OF AUTHOR(S)
Özlem Gözün – Nermin Yikmiş
PUBLISHER
Ankara University Faculty of Educational Sciences
PLACE AND DATE OF PUBLICATION
Ankara, 2004
TYPE OF PUBLICATION
Research, Web Article
LANGUAGE OF THE DOCUMENT
Turkish
LANGUAGE OF THE REVIEW
Turkish
THEMATIC AREA
Students with learning difficulties
DESCRIPTION OF CONTENTS
Hem Özel Eğitim’de hem de genel eğitimde teftişin çok önemli bir yeri vardır. Sağlıklı bir teftişin yerine getirilmesinde farklı etkenler rol oynamaktadır. Bunlardan başlıca, denetim işini yürüten müfettişlere rehberlik ve iş başında yetiştirme, teftiş ve değerlendirme, inceleme ve soruşturma alanlarını içeren önemli görevler gelmektedir. Kaynaştırma uygulamasının yapıldığı bir okula denetim amacıyla giden müfettişler, kaynaştırma konusunda gerekli bilgi donanımına sahip olmalıdırlar. Uygulamanın değerlendirmesini yapabilmeli ve geleceğini saptayabilmelidir. Gereken önlemlerin alınması için doğru sonuçlara varması gerekir. Bu nedenle de müfettişlerin kaynaştırmaya yönelik görüş ve önerilerinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmada ilköğretim müfettişlerinin kaynaştırmaya ilişkin görüş ve önerilerini belirlemeyi amaçlamaktadır.
Çalışmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşmelerle toplanmıştır. Veriler, içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Müfettişlerle yapılan görüşmelerde, hangi öğrencilerin kaynaştırılabileceği ve hangi öğrencilerin kaynaştırmaya uygun olmadığı, kaynaştırma yapılan ortamlarda hangi uygulamaların gerçekleştirildiği hakkında bilgi alınmıştır.
COMMENTS ON THIS PUBLICATION
Toplanılan verilere göre, müfettişlerle yapılan görüşmeler neticesinde şu bulgulara rastlanılmıştır. Hangi öğrencinin kaynaştırmaya uygun olup olmadığı hakkında müfettişler arasında farklı görüşler yer almaktadır. Ayrıca bedensel engelli öğrencilerin kaynaştırılmaya alınmaması doğrultusunda hemfikir sayılanabilir cevaplar alınmıştır. Bir diğer husus ise, çoğu kaynaştırma uygulamalarının gerçekleştiği okullarda, kaynaştırmanın gerçek amacına ulaşmadığı müfettişler tarafından öne sürülmektedir. Çoğu zaman kaynaştırma öğrencileriyle ilgilenilmediği, başka bir deyişle sınıfın bir köşesine atıldığı söylenmektedir. Bu durum, müfettişlerin öğretmenleri bilgilendirmesi gerektiğinin bir işaretidir. Bunun gerçekleşmesi için ise, müfettişlerin yeterli bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olması gerekmektedir.
Name of Compiler
Murat Demirbaş
Name of Institution
Kırıkkale University
Role in the institution
Researcher

20 December 2014

Final Partners’ meeting

The fourth partners’ meeting took place in Florence (IT) on 15 December 2014. The meeting had the objective to check the activities carried out since the third meeting of the project and share and assess the in progress results. A special focus has been dedicated to the presentation of the strategies to solve the case scenarios.