Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Publications

Homepage > Database > Publications

TITLE OF THE PUBLICATION
“Abandonul școlar. Cauze, soluții, statistici și obiective Uniunii Europene”
SURNAME AND NAME OF AUTHOR(S)
n/a
PUBLISHER
www.imparte.ro
PLACE AND DATE OF PUBLICATION
2011-02-03
TYPE OF PUBLICATION
Web Article
LANGUAGE OF THE DOCUMENT
Romanian
LANGUAGE OF THE REVIEW
Romanian
THEMATIC AREA
Identification of students’ at risk
DESCRIPTION OF CONTENTS
“Abandonul școlar. Cauze, soluții, statistici și obiective Uniunii Europene” este un articol publicat pe portalul „www.imparte.ro”. Articolul oferă informații despre rata abandonului școlar, cum poate fi ea scăzută, statistici privitoare la părăsirea școlii de către tineri și direcțiile de acțiune pentru atingerea obiectivului. De asemenea, sunt prezentate aspecte referitoare la abandonul școlar în România și ce se poate face pentru a-l preveni.
Rata abandonului școlar stabilită de Uniunea Europeană este de sub 10% până în 2020 și va fi realizată prin facilitarea accesului la educație de la vârste fragede, reducerea numărului de elevi cu performanțe slabe și a absențelor nemotivate și recuperarea școlară prin programe de tipul “a doua șansă”. Conform datelor statistice prezentate, 6 milioane de tineri renunță anual la studii (ceea ce înseamnă aproximativ 14% din numărul total de elevi).
În scopul atingerii obiectivului unei rate medii de sub 10%, sunt prezentate trei direcții de acțiune: prevenirea, intervenția și compensarea.
În același articol este prezentată succint situația privind abandonul școlar în România, care este o problemă gravă, iar prognozele arată că acest fenomen se va accentua din cauza crizei economice. În România, rata abandonului școlar a crescut cu o treime în ultimii 9 ani. Din acest punct de vedere, UNICEF evaluează în prezent situația abandonului școlar, pentru a evalua județele cu cele mai mari rate de abandon școlar.
Pentru prevenirea și reducerea abandonului școlar, sunt prezentate acțiunile ce pot fi întreprinse în țara noastră: integrarea elevilor cu risc de renunțare la educație și menținerea acestora în sistemul școlar, creșterea responsabilizării cadrelor didactice, reintegrarea elevilor deja aflați în abandon, monitorizarea stării sistemului pentru prevenirea timpurie a crizelor și identificarea periodică a modificărilor în ceea ce privește factorii de abandon școlar.
În același context, sunt menționate câteva din acțiunile propuse de experții UNICEF în vederea creșterii atractivității școlii.
Un alt lucru care se poate face este utilizarea experienței celor ce au renunțat la școală, pentru a preveni scăderea încrederii în educație.
Sunt identificați și prezentați factorii ce îi determină pe copii să nu mai meargă la școală: cauze din mediul familial, factori care apar în comunități, factori ce apar în mediul școlar, Programul "Soluții eficiente pentru prevenirea abandonului școlar" elaborat de Centrul Educatia 2000+ și UNICEF.
COMMENTS ON THIS PUBLICATION
Articolul “Abandonul școlar. Cauze, soluții, statistici și obiectivele Uniunii Europene”, prin informațiile pe care le oferă, vine în sprijinul tuturor factorilor implicați în educație: elevi, părinți, profesori, reprezentanți ai comunității locale, factori de decizie în educație. Articolul prezintă soluții oferite de statele membre ale Uniunii Europene, care sunt invitate să elaboreze politici care să acopere intreg ciclul educațional, eliminând factorii care determină abandonul școlar, rezolvând din timp problemele care apar și oferind o a doua șansă tinerilor care regretă deciziile luate la un moment dat.
Direcțiile de acțiune care trebuie să fie implementate în scopul reducerii abandonului școlar sunt deosebit de pertinente, vizând îmbunătățirea accesului egal la educație de înaltă calitate de la vârste fragede, îndrumări și meditații pentru elevi, strângerea legăturilor cu părinții, atunci când apar semne cum ar fi absențele nemotivate și performanțele foarte slabe, oferirea de cursuri pentru grupuri restrânse de elevi, precum și metode de predare mai personalizate și mai flexibile, comparativ cu școlile obișnuite, prin Școlile de tip “A doua șansă”, iar elevilor care renunță la școală ar trebuie să li se ofere ulterior șansa de a obține calificările pe care nu le-au obținut prima dată.
În articol se evidențiază influența crizei economice actuale asupra creșterii ratei de abandon.
În vederea creșterii atractivității școlii, propunerile venite din partea experților UNICEF sunt foarte utile atingerii obiectivului propus de Uniunea Europeană, prin organizarea de activități extrașcolare desfășurate în școală, organizarea de întreceri între echipe de elevi constituite în funcție de cartierul de proveniență.
Deosebit de interesantă este propunerea de utilizare a experienței celor ce au renunțat la școală, pentru a preveni scăderea încrederii în educație, precum și stimularea administrațiilor locale și a ONG-urilor de profil să implice ca voluntari tinerii elevi proveniți din comunități cu risc ridicat de abandon în programe de suport pentru batrâni și familii aflate în nevoie.
Direcțiile de acțiune propuse în cadrul acestui articol pot fi utilizate de unitățile de învățământ la elaborarea planurilor de acțiune care să conducă la reducerea abandonului școlar, astfel încât România să poată atinge obiectivul propus de Uniunea Europeană până în 2020.
Name of Compiler
Achihăiței Mihaela Cornelia
Name of Institution
Liceul “Alexandru cel Bun” Botoșani
Role in the institution
profesor

20 December 2014

Final Partners’ meeting

The fourth partners’ meeting took place in Florence (IT) on 15 December 2014. The meeting had the objective to check the activities carried out since the third meeting of the project and share and assess the in progress results. A special focus has been dedicated to the presentation of the strategies to solve the case scenarios.