Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Teachers Experiences

Homepage > Database > Teachers Experiences

TITLE OF THE EXPERIENCE
RO: “Sindromul ADHD”
NAME AND SURNAME OF THE TEACHER
LUPU NINA MARIA
SUBJECTS TAUGHT
Limba Engleză
YEARS OF TEACHING EXPERIENCE
8 ani
TYPE OF SCHOOL
Technology High School
COUNTRY
Romania
THEMATIC AREA
Identification of students’ at risk
Students with learning difficulties
DESCRIPTION OF THE EXPERIENCE
Liceul Tehnologic ,,Stefan cel Mare și Sfânt” Vorona
Anul școlar 2012-2013

Principalii actori implicaţi: elevii clasei a VI-a, profesorii care predau la clasă.

ADHD reprezintă abrevierea în limba engleză a ,,Attention Deficit Hyperactivity Disorder”, o tulburare de tip comportamental care apare tot mai frecvent ca diagnostic pentru copii și adolescenți. Acesti copii nu se odihnesc niciodată, sunt într-o permanentă mișcare, au tendința de a întrerupe vorbirea cuiva și de a vorbi fără a fi intrebați; adesea provin din categoria copiilor abuzați, traumatizați în copilărie timpuriu.
Ca și cadru didactic sunt interesată să ajut elevii să devină atrași de învățare, să găsesc soluții eficiente pentru elevii care ,,creează probleme”. Un astfel de copil este ș i ,,Popescu”, care la început am observat că are două mari probleme, cum ar fi: nerespectarea rândului și mestecatul gumei în sala de clasă. Apoi am observat la el un grad scăzut de implicare în activitățile școlare (capacitate scăzută de efort), nu respecta regulile clasei sau ale școlii, manifesta un grad foarte ridicat de indiferență față de activitățile didactice (părea permanent plictisit), este slab motivat de școală, agitat, renunță ușor la sarcinile în care se implică.
Alături de strategiile de intervenție în plan comportamental, se impune adoptarea unei serii coerente de metode educaționale adaptate ADHD. Totodată, este recomandat ca acest set de intervenții și abordări diferențiate să fie dublate de consiliere familială și individuală.
Împreună cu părinții am apelat la evaluările și recomandările de tratament oferite de un consilier școlar.
Un prim pas necesar pentru a-l ajuta pe Popescu a fost să îl conving să accepte un sprijin constant, atât din partea mea cât și a celor specializați, ca să își accepte condiția deosebită pe care o are față de ceilalți.
A avea grijă de un copil cu ADHD nu este o sarcină deloc ușoară, fiind un efort permanent, marcat deseori de frustrări și probleme care par la un moment dat copleșitoare. Un prim principiu care nu trebuie uitat de către cadrele didactice și parinți este că acești copii pot învăța foarte bine și depinde deseori numai de capacitatea adultului de a identifica soluțiile potrivite pentru a converti simptomele supărătoare în avantaje notabile pentru succesul școlar.
Copilul s-a integrat bine în colectivitate, a petrecut o parte din timpul liber în familiile colegilor sau la activităţile extracurriculare organizate de colectivul didactic şi conducerea liceului nostru.

Rezultatele obţinute:
- integrarea elevului în activități cu durată progresivă
- creșterea interesului elevului pentru activitățile școlare
- creșterea gradului de implicare a familiei în activitățile educative

Punctele tari şi punctele slabe ale experienţei:
Puncte tari
- Existența cabinetului de consiliere psihopedagogică în cadrul școlii
Puncte slabe
- slaba colaborare între instituţiile care se ocupă de educarea copiilor: familie, şcoală, poliţie, autorităţi locale

Comments on this Teachers Experience

In order to post a comment it is compulsory to be logged in.

Date: 2014.05.29

Posted by BELECCIU GRATIELA, "Dr. Mihai Ciuca"High School, Saveni, jud. Botosani, [email protected] (Romania)

Message: Ignoranța în acest caz este condamnabilă. Din păcate, din ce in ce mai mulți copii sunt diagnosticați cu ADHD, iar unii părinți aproape că nu acceptă. Ei consideră că e o jignire adusă familiei lor să-i avertizezi cu privire la simptomele propriilor copii și refuză categoric orice discuție pe acest subiect. Pentru un profesor care predă unei clase cu 32 elevi este dificil să facă față simptomelor ADHD. Este necesar un profesor ajutător, psiholog, agreat de elev și care știe să lucreze cu astfel de elevi.
Lipsa de informații m-a făcut să trăiesc o experiență neplăcută referitoare la cazul prezentat. O mamă mi-a interzis să-i sugerez măcar că fiul ei ar avea ADHD. Depistat la timp, sindromul poate fi controlat și copilul își poate rezolva problema atenției. Informația este necesară atât pentru părinte cât și pentru profesor, pentru a nu transforma copilul într-o perpetuă victimă și pentru a evita insuccesul școlar al acestuia, precum și respingerea din partea membrilor colectivului.

Date: 2014.05.29

Posted by NECHIFOR FLORICA, "Dr, M. Ciuca" HIGH SCHOOL, Saveni, jud. Botosani, [email protected] (Romania)

Message: Copiii care suferă de acest sindrom ADHD sunt, din păcate, din ce în ce mai mulți.
De aceea cred că informarea părinților, a profesorilor în legătură cu aspectele specifice și cu modalitățile de integrare a acestor copii sunt absolute necesare. La fel de important este schimbul de experiență, pentru a putea să identificăm eventuale noutăți, abordări de succes.
Personal nu m-am confruntat direct cu această situație dar cunosc destule cazuri, de la colegii mei sau de la părinți și de fiecare dată am descoperit aceeași problemă: insuficienta informare în legătură cu cauzele și manifestările ADHD. Nu doar părinții sunt ignoranți în acestă privință dar și cadrele didactice au multe lacune. De aceea, se creează o atitudine de respingere, de ostilitate. Copilul este considerat vinovat, neatent, obraznic, este pedepsit, se simte neînțeles, se izolează și posibilitatea insuccesului școlar devine foarte mare. Profesorii se justifică prin faptul că trebuie să dea atenție tuturor elevilor, părinții refuză adesea să admită că copilul lor are acestă problemă și în tot acest haos al ignoranței victima este și rămâne copilul.

Date: 2014.05.29

Posted by FOLTEA NICOLETA, "Alexandru cel Bun" High School, Botosani, [email protected] (Romania)

Message:  Consider că cea mai mare problemă în lucrul cu elevii care manifestă sindrom ADHD este certificarea acestora şi colaborarea cu familia. Situaţia prezentată este una fericită tocmai datorită faptului că familia a colaborat cu şcoala, acceptând parcurgerea etapelor de diagnosticare şi consiliere oferită de psihologul şcolar. Experienţa este un model pentru toate situaţiile în care astfel de elevi pot fi identificaţi în mod profesionist şi integraţi în programe de consiliere.
Din păcate, în cele mai multe cazuri, părinţii refuză să accepte situaţia sau elevii sunt percepuţi ca indisciplinaţi, cu tulburări de conduită şi sancţionaţi. Deşi este mai dificil de lucrat cu astfel de elevi fără ajutorul psihologilor şi al părinţilor sau ai altor membri ai familiilor, profesorii şi diriginţii au totuşi o serie de soluţii pe care le pot aplica atât în cadrul activităţilor instructiv-educative desfăşurate la clasă, cât şi al celor extracurriculare. Este vorba de trasarea unor sarcini speciale pentru aceşti elevi care să presupună deplasarea între grupele de lucru, valorificarea deprinderilor practice, a mişcării în general, respectiv implicarea în toate activităţile cu caracter dinamic şi de observare/evaluare/aplicare a regulilor de către una sau mai multe grupe de lucru. Trasarea unor astfel de sarcini conduce tocmai la evitarea mustrărilor pentru o conduită nepotrivită/neasemănătoare cu a celorlalţi elevi care nu ar face decât să agraveze lipsa de atenţie faţă de activităţile şcolare şi implicarea în desfăşurarea acestora.
Într-adevăr un prim pas în lucrul cu astfel de elevi este acceptarea situaţiei pentru a putea depăşi frustrările. Aceştia nu reacţionează astfel pentru că doresc să submineze autoritatea, să perturbe intenţionat atmosfera de echilibru necesară învăţării, ci pentru că nu pot altfel, fiind necesară mai întâi cunoaşterea particularităţilor de manifestare ale sindromului pentru ca, apoi, să fie posibilă relaţionarea corectă şi eficientă a dascălilor cu astfel de elevi, pentru ca aceştia să respecte în timp regulile clasei, să finalizeze sarcinile de lucru, să se integreze în grupurile clasă.

Date: 2014.05.16

Posted by GIOVANNA GIOVANNELLI (VOCATIONAL HIGH SCHOOL (SOCIAL STUDIES, BUSINESS AND TOURISM) COUNTRY: FLORENCE/ITALY)

Message: The following teacher's experience of Technology Romanian High School brings back memories all Italian students who have similar diseases the student shows in the work that I looked at.
As in the situation described, the key to the recovery of these students is based always on collaboration sorely needed between family and school, combining the various synergies that tend to overcome problems complained.
Unfortunately, even in Italy are not always seeing this collaboration, because all too often parents fail to address the problems of children, hiding their real problems and sometimes not even knowing their own and their inadequacy to follow their children. Too often afraid to consult specialists thinking of does not need it, not to be "crazy" and then refusing the treatment.
However, when you manage to locate the problem since its first appearance, and it involves all actors in an effort to help the boy, you can get good results that can lead to a better integration of the students in the school community and in the workplace.
Certainly we see an inadequacy on the part of teachers to recognize those attitudes, especially the case of ADHD that is sometimes also hardly recognized by doctors, so it is difficult to be able to intervene in time and with the appropriate medical and educational strategies, given the fact that recent medical studies have shown a familiarity with such disorders.

20 December 2014

Final Partners’ meeting

The fourth partners’ meeting took place in Florence (IT) on 15 December 2014. The meeting had the objective to check the activities carried out since the third meeting of the project and share and assess the in progress results. A special focus has been dedicated to the presentation of the strategies to solve the case scenarios.