Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Teachers Experiences

Homepage > Database > Teachers Experiences

TITLE OF THE EXPERIENCE
RO: “Paşi pentru a o ajuta pe Mihaela”
NAME AND SURNAME OF THE TEACHER
CIOBANU DOINA
SUBJECTS TAUGHT
Discipline tehnice
YEARS OF TEACHING EXPERIENCE
32 ani
TYPE OF SCHOOL
Liceu tehnologic
COUNTRY
Romania
THEMATIC AREA
Identification of students’ at risk
Students with learning difficulties
DESCRIPTION OF THE EXPERIENCE
1. Anul şcolar 2012-2013, Liceul “Alexandru cel Bun” Botoşani.
2. Mihaela are 17 ani şi este elevă în clasa a XI-a, la care sunt dirigintă. Din discuţiile avute cu Mihaela am aflat că provine dintr-o familie cu mari probleme economice şi sociale, deoarece tatăl ei a decedat şi mama e bolnavă, singura sursă de venit fiind pensia de urmaş. Totuşi mama doreşte ca fiica ei să frecventeze şcoala. Familia are domiciliul în mediul rural, celelalte 2 surori sunt căsătorite. Mihaela locuieşte în oraş la una din surorile ei şi a fost transferată la acest liceu de la un liceu dintr-o localitate din judeţ.
3. În primele zile de şcoală, mama Mihaelei a venit la mine şi mi-a povestit despre problemele ei, rugându-mă să o ajut.
4. Primul pas pentru intervenţie a fost cunoaşterea problemelor cu care se confruntă Mihaela, identificate în urma aplicării testelor iniţiale, a fişelor de observare a comportamentului ei în clasă şi a discuţiilor cu Mihaela şi mama ei.
Problemele cu care se confruntă Mihaela şi principalele categorii de cerinţe sunt: din punct de vedere medical – deficienţă fizică locomotorie - piciorul stâng mai scurt; din punct de vedere psihopedagogic - creşterea motivaţiei de învăţare, dezvoltarea competenţelor de autocunoştere, creşterea încrederii în sine, încurajarea exprimării emoţiilor, îmbunătaţirea abilităţilor de cooperare asertivă şi lucru în echipă, oferirea feed-back-ului în timp util şi eficient; din punct de vedere al competenţelor şcolare: cunoaşterea unor noţiuni de bază din disciplinele de cultură generală (mai ales matematică), structurarea unor conţinuturi referitoare la noţiunile tehnice, utilizarea unor abilităţi pe care trebuia să le stăpânească (a măsura, a schiţa, a desena, a reproduce, a recunoaşte ), înţelegerea corectă a sarcinii de lucru din fişa de lucru sau fişa de laborator tehnologic şi a algoritmului de rezolvare, dezvoltarea creativităţii.
Am discutat cu Mihaela despre această evaluare şi a recunoscut că aceste probleme sunt reale. Acesta a fost al doilea pas şi cel mai important, deoarece astfel am avut certitudinea implicării Mihaelei în tot ce urmează a se întâmpla.
5. Al treilea pas pentru a o ajuta pe Mihaela a fost constituirea unei echipe de sprijin, formată din diriginte, psihologul şcolar, mama elevei, echipa de management a şcolii.
După identificarea cerinţelor şi cunoaşterea problemelor pe care le are Mihaela, am trecut la pasul următor, am realizat un program de intervenţie personalizat şi am stabilit obiectivele: cultivarea încrederii în sine prin autocunoaştere, cooperare în activităţi de echipă, comunicare şi exprimarea propriilor emoţii, creativitate; îmbunătăţirea achiziţiilor profesionale de bază şi abilităţilor practice (a măsura, a schiţa, a desena, a reproduce, a recunoaşte); îmbunătăţirea gradului de înţelegere şi interpretare a sarcinilor de lucru din fişele de laborator.
A. Pentru atingerea obiectivelor, conţinuturile incluse în program sunt: consiliere psihopedagogică – 1 oră pe săptămână, consiliere profesională la disciplinele cu dificultăţi - 2 ore pe săptămână, participarea la activităţile din cadrul Proiectelor „Săptămâna educaţiei globale” (octombrie 2012) şi „ Festivalul şanselor tale” (noiembrie 2012).
Strategiile de lucru utilizate în program au urmărit stabilirea unui program de lucru şi respectarea acestui program; includerea Mihaelei în activităţi de laborator tehnologic cu lucru în echipă şi cu sarcini precise; antrenarea în activităţi din cadrul Proiectelor „Săptămâna educaţiei globale” şi „Festivalul şanselor tale”, recompensarea activităţilor cu diplome.
- Pe perioada programului de intervenţie, mama Mihaelei s-a interesat de desfăşurarea programului.
- Pentru a putea stabili şi aprecia progresele realizate de Mihaela, am stabilit câteva criterii minimale: îmbunătăţirea încrederii în sine; interrelaţionare pozitivă cu cel puţin patru colegi de clasă; identificarea modalităţilor de dezvoltare a imaginii de sine; participarea la toate activităţile ce i-au fost recomandate.
Metode şi instrumente de evaluare utilizate au fost: observaţia directă şi indirectă; grila de evaluare a conduitei sociale; rezultatele şcolare.
Primele rezultate s-au observat după perioada lucrărilor semestriale, la care Mihaela a luat note acceptabile. Apoi am constatat că Mihaela este mai încrezătoare în forţele proprii, a dezvoltat creativitate dovedită prin unele idei noi pe care le aduce în discuţiile purtate la orele de consiliere, şi-a facut prieteni în clasă.

Puncte tari utilizate favorabil pe perioada programului: frecvenţa bună la activităţile de învăţare, dorinţa de implicare în viaţa şcolii, sprijin constant din partea mamei.
Puncte slabe, la care trebuie să se mai intervină: Mihaela nu reuşeşte încă să-şi construiască un ritm adecvat în grupa de lucru; nu poate rezolva sarcinile şcolare într-un timp optim, din cauza deficitului de cunoştinţe anterioare.

La sfârşitul anului şcolar, Mihaela a promovat clasa cu media 7,20 şi a reuşit să se integreze în colectivul clasei, având şi două prietene.
Mă consider o norocoasă că am putut să o ajut pe Mihaela şi am reuşit să aduc o speranţă în viaţa ei şi a mamei sale.

Comments on this Teachers Experience

In order to post a comment it is compulsory to be logged in.

20 December 2014

Final Partners’ meeting

The fourth partners’ meeting took place in Florence (IT) on 15 December 2014. The meeting had the objective to check the activities carried out since the third meeting of the project and share and assess the in progress results. A special focus has been dedicated to the presentation of the strategies to solve the case scenarios.