Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Teachers Experiences

Homepage > Database > Teachers Experiences

TITLE OF THE EXPERIENCE
RO: "Dezechilibru"
NAME AND SURNAME OF THE TEACHER
ŞLINCU IULIA
SUBJECTS TAUGHT
Limba şi literatura română
YEARS OF TEACHING EXPERIENCE
19 ani
TYPE OF SCHOOL
Colegiu Național
COUNTRY
Romania
THEMATIC AREA
Identification of students’ at risk
DESCRIPTION OF THE EXPERIENCE
Elevul invocat provine dintr-o familie cu cinci copii, din mediul rural, familie destrămată în perioada studiilor gimnaziale ale elevului. Datorită violenţelor tatălui, mama este nevoită să părăsească ţara pentru a-şi câştiga existenţa, iar copiii rămân în grija tatălui. Bărbatul continuă să violenteze copiii, traversând momente tensionate, motiv pentru care aceştia sunt încredinţaţi mamei. La rândul ei, nefiind în ţară, mama îi lasă în grija bunicii materne.
Lipsit de sprijinul părinţilor, elevul dezvoltă un comportament rebel, înregistrează multe absenţe, fiind pe punctul de a abandona şcoala. În ciuda inteligenţei sale remarcabile, ajunge în clasa a IX-a în situaţie de corigenţă la mai multe obiecte, dar cu sprijinul dirigintelui şi al celorlalţi profesori reuşeşte să promoveze clasa. Începând din anul şcolar următor, elevul evoluează favorabil, încheind cu succes următorii ani şcolari. Implicarea dirigintelui şi a cadrelor didactice care predau la clasă a condus la restabilirea încrederii în sine, fiind conştient de propriile resurse pentru a depăşi situaţia critică în care se aflase.
Actualmente, elevul este în clasa a XII-a, a împlinit 18 ani şi a decis să se angajeze part-time pentru a răspunde nevoilor financiare personale, în contextul în care mama sa mai are în întreţinere alţi trei copii. Intenţionează să promoveze examenul de bacalaureat şi să se orienteze apoi în câmpul muncii.

Analiza critică
E de la sine înţeles că acest elev a fost recuperat pe calea educaţiei doar cu sprijinul celor care lucrează în interesul şcolii, conştientizând cu adevărat problemele familiale ale elevului şi calitățile de care dispune. Dovedind înţelegere faţă de situaţia elevului, privind cu încredere resursele acestui tânăr, s-a reuşit reintegrarea în şcoală a unui elev care, cu siguranţă, ar fi cedat cu mare uşurinţă tentațiilor societăţii. Şi cum generozitatea nu se măsoară în bunuri, ci în fapte, cadrele didactice au ce contabiliza….

Comments on this Teachers Experience

In order to post a comment it is compulsory to be logged in.

20 December 2014

Final Partners’ meeting

The fourth partners’ meeting took place in Florence (IT) on 15 December 2014. The meeting had the objective to check the activities carried out since the third meeting of the project and share and assess the in progress results. A special focus has been dedicated to the presentation of the strategies to solve the case scenarios.