Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Teachers Experiences

Homepage > Database > Teachers Experiences

TITLE OF THE EXPERIENCE
RO: "Start greșit, final măreț"
NAME AND SURNAME OF THE TEACHER
ŞLINCU GEORGEL
SUBJECTS TAUGHT
Matematică
YEARS OF TEACHING EXPERIENCE
22 ani
TYPE OF SCHOOL
Colegiu Național
COUNTRY
Romania
THEMATIC AREA
Students with learning difficulties
DESCRIPTION OF THE EXPERIENCE
Aducem în atenţie exemplul unui fost elev din Colegiul „Grigore Ghica” Dorohoi (2009-2013) care iniţial, după evaluarea psihologică de la începutul ciclului primar, este descurajat de învăţătoarea care îi comunică mamei că elevul, cu o constituţie firavă, întruneşte calităţile unei persoane cu retard mintal. Evoluţia ulterioară, fără a fi grozavă, îi permite însă să finalizeze şcoala primară ca elev mediocru.
Începând cu ciclul gimnazial, rezultatele la testele iniţiale sunt foarte slabe, spre disperarea părinţilor (obţine nota 1,60 la matematică). Conştientizând însă situaţia în care se află, înţeles de familie, consiliat de cadrele didactice, elevul progresează constant, ajungând să obţină la examenul de evaluare naţională, la disciplina matematică, o notă peste 9.
Odată cu înscrierea la liceu, elevul în cauză dovedeşte preocupare faţă de disciplinele reale, strălucind chiar la disciplinele matematică şi informatică unde obţine premii şi menţiuni la concursurile judeţene, interjudeţene şi naţionale. Un deosebit respect şi o reală admiraţie dovedeşte faţă de profesorul de matematică, care îi este şi profesor diriginte, devenind un model de personalitate. Promovează bacalaureatul cu note foarte bune, devine student al unei renumite universităţi ieşene, iar pasiunea pentru matematică îl face să obţină medalia de bronz la Olimpiada Internaţională de Matematică, Universitaria. Urmare a acestor premii şi a rezultatelor foarte bune la învăţătură, elevul a beneficiat de bursă de studiu pe toată perioada liceului, iar la facultate, de bursă de merit. Pentru rezultatele deosebite obţinute, Ministerul Educaţiei l-a recompensat cu o excursie în Europa, fiind totodată şi prima ieşire a tânărului peste graniţele ţării.
Analiza critică
Credem că este un exemplu grăitor pentru modul în care erorile din cadrul sistemului (opinia iniţială a învăţătoarei) pot fi corectate mai târziu cu tact şi empatie, desconsiderând prejudecăţile formulate anterior. A fost încadrat la secţiunea „Elevi cu dificultăţi de învăţare” doar pentru că a primit anatema din partea unui cadru didactic mai puţin experimentat, care s-a lăsat condus de aparenţe în stabilirea verdictului. Nu mai luăm în considerare zbuciumul părinţilor la aflarea acestei veşti. Importantă e însă evoluţia spectaculoasă a tânărului, care a ignorat mesajele destabilizatoare primite chiar din cadrul şcolii, găsind ulterior modele demne de urmat (curios, tot în sistem, dar la un alt nivel, liceal), care l-au ajutat să performeze. Acest exemplu este invocat şi în cadrul orelor de consiliere şcolară cu elevii, pentru a-i conştientiza de faptul că o eroare poate oricând fi îndreptată dacă eşti determinat să o revizuieşti şi să munceşti pentru asta. Succesul nostru depinde întotdeauna de alegerile noastre.

Comments on this Teachers Experience

In order to post a comment it is compulsory to be logged in.

20 December 2014

Final Partners’ meeting

The fourth partners’ meeting took place in Florence (IT) on 15 December 2014. The meeting had the objective to check the activities carried out since the third meeting of the project and share and assess the in progress results. A special focus has been dedicated to the presentation of the strategies to solve the case scenarios.