Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Training Sources

Homepage > Database > Training Sources

Title of Product
Türkiye'de Devlet Liselerinde Akademik Dirençlilik Profili
Image of the product
Name of Author(s)
M.Alper Dinçer, Işıl Oral
Name of Producer
Eğitim Reformu Girişimi
Date of Production
2013
Language of the review
Turkish
Language of the product
Turkish
Level
National
Type of product
Paper Publication
Thematic Area
Students with learning difficulties
Target Group
Teachers
Description of Contents
PISA 2009 verileri kullanılarak Türkiye'de devlet liselerinde okuyan 15 yaşındaki öğrencilerde dirençliliğin betimleyici bir analizi hazırlanmıştır.
Analizin temel bulguları aşağıdaki gibidir;
Dirençlilik, dezavantajlı sosyoekonomik altyapıdan gelip yüksek akademik başarı göstermek anlamında kullanılmaktadır.
Dezavantajlı öğrencilerden oluşan örneklemin çoğunluğu (% 73) dirençli olmayan öğrencilerden oluşmaktadır.
Bulgular dirençli olma ihtimalinin cinsiyete, coğrafi bölgeye ve program türüne göre farklılaştığını ortaya koymaktadır.
Matematik alanında dirençli olan öğrencilerin çoğunluğu erkekken kız öğrenciler Fen ve Okuma alanlarında daha dirençli olma eğilimi göstermektedir.
- Ortadoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu dirençli öğrencilerin en seyrek olduğu bölgelerdir.
- Fen Liseleri ve Anadolu Öğretmen Liseleri en yoğun oranda dirençli olma ihtimali olan öğrenci bulunduran okul türleridir. Bu program türlerindeki dezavantajlı öğrencilerin neredeyse tamamı, Anadolu Liselerinde ise dezavantajlı öğrencilerin yüzde 80’ine yakını dirençlilik göstermektedir.
Ayrıca belirli boyutları ile okul kaynakları, politikaları, finansmanı ve yönetişimi de dirençlilik ile bağlantılı görünmektedir.
- Öğrenci-öğretmen oranının yüksek olması dirençli olma ihtimalinin düşük olması ile ilişkilidir.
- Öğretmen açığının yüksek oranda olması dirençli olma ihtimalinin azalmasıyla; eğitim materyallerinin yüksek kalitede olması ise dirençli olma ihtimalinin artmasıyla ilişkilidir.
- Okul finansmanına ebeveyn katkısı tüm alanlarda dirençli olma ihtimali ile pozitif yönde ilişkilidir.
Son olarak okulun disiplin ortamı ve belirli bir ölçüde öğretmen-öğrenci ilişkileri de Türkiye’de devlet liselerinde dirençliliği istikrarlı biçimde tahmin eden etkenler olarak öne çıkmaktadır.
- Okullarda öğrenme ortamını etkileyen faktörler arasında, okuldaki disiplin ortamı, tüm alanlarda tutarlı olarak dirençli olma ihtimali ile doğru yönde ilişkilidir.
- Öğretmen-öğrenci ilişkileri Fen ve Okuma alanlarında dirençli olma ihtimali ile doğru yönde ilişkilidir. Daha iyi ilişkiler, daha yüksek direnç oranı ile bağlantılıdır.
Bu bulgular, herkes için kaliteli eğitimi amaçlayan politika yapıcılar için faydalı olabilecek ipuçları barındırmaktadır.

20 December 2014

Final Partners’ meeting

The fourth partners’ meeting took place in Florence (IT) on 15 December 2014. The meeting had the objective to check the activities carried out since the third meeting of the project and share and assess the in progress results. A special focus has been dedicated to the presentation of the strategies to solve the case scenarios.