Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Training Sources

Homepage > Database > Training Sources

Title of Product
Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı (YSÖP)
Ara Dönem Gözden Geçirme Raporu
Image of the product
Name of Author(s)
Bengü Börkan (Boğaziçi Üniversitesi), Ayşe Caner (Boğaziçi Üniversitesi), Z. Hande Sart (Boğaziçi
Üniversitesi), Aytuğ Şaşmaz (Eğitim Reformu Girişimi), Özlem Ünlühisarcıklı (Boğaziçi Üniversitesi)
Name of Producer
Eğitim Reformu Girişimi
Date of Production
Nisan-Ağustos 2010
Language of the review
Turkish
Language of the product
Turkish
Level
National
Type of product
Paper Publication
Thematic Area
Students with learning difficulties
Target Group
Headmasters
Description of Contents
İlköğretime erişim düzeyini % 100’e ulaştırma çabaları kapsamında hazırlıkları başlatılan ve UNICEF’in teknik, Avrupa Birliği’nin mali destekleriyle 2008-2009 yılında uygulamaya konan YSÖP ile beş yıl boyunca, 10-14 yaşları arasında olan ve okula hiç başlamamış, devamsız duruma düşmüş ya da yaşıtlarından en az üç sınıf geride kalmış çocukları yaşıtlarına yetiştirmek amaçlandı.
YSÖP uygulamasının 2. yılının sonuna yaklaşılırken, Mart 2010’da uygulamanın nasıl ilerlediğini yerinde gözlemlemek amacıyla Ara Dönem Değerlendirme çalışmaları planlandı ve bu çalışmalar için ERG tercih edildi.
ERG, YSÖP Ara Dönem Değerlendirme çalışmaları için Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinin içinde bulunduğu bir ekip oluşturdu ve veri toplama çalışmaları başlatıldı. Veri toplama çalışmaları kapsamında e-YSÖP’te bulunan kayıt verileri ile MEB ve UNICEF tarafından sağlanan belgeler incelendi ve bu kuruluşlarda YSÖP’ün hazırlık çalışmalarını sürdüren kişilerle görüşüldü. Ayrıca 10 ilde il/ilçe yöneticileri, müdürler, öğretmenler, veliler ve çocuklarla mülakatlar gerçekleştirildi ve 500 çocuk ve 300 öğretmenle anket yapıldı.
Toplanan tüm veriler, Dr. Bengü Börkan, Dr. Ayşe Caner, Yard. Doç. Dr. Hande Sart, Yard. Doç. Dr. Özlem Ünlühisarcıklı (Boğaziçi Üniversitesi) ve Aytuğ Şaşmaz’dan (ERG) oluşan araştırma ekibi tarafından analiz edildi. Bu analiz sonucunda, oluşturulacak üç ayrı belgeden biri olan Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı Ara Dönem Gözden Geçirme Raporu kamuoyuyla paylaşıldı.
Hem Türkçe hem de İngilizce olarak yayımlanan Ara Dönem Gözden Geçirme Raporu’nda, YSÖP uygulama döngüsü içinde sahadaki uygulayıcıların, velilerin ve öğrencilerin yaşadıkları sorunlar, YSÖP’ün fark yaratıp yaratmadığına ve geleceğine ilişkin uygulayıcıların görüşleri ve YSÖP’e ilişkin fayda-maliyet analizi yer alıyor.

20 December 2014

Final Partners’ meeting

The fourth partners’ meeting took place in Florence (IT) on 15 December 2014. The meeting had the objective to check the activities carried out since the third meeting of the project and share and assess the in progress results. A special focus has been dedicated to the presentation of the strategies to solve the case scenarios.